Lietuvos Zemelapis - 1939
Map of Lithuania -1939

Compiled by: Richard Gostautas
Website/Database design by: Richard Gostautas

All databases are copyrighted © 1999-2017 by LGGS.
Commercial use or reproduction in any form is strictly prohibited.

How to use the Gazetteer

All entries in the gazetteer are in Lithuanian alphabetical order, but for this database has been converted into English alphabetical order. Additionally, an entry of two words is alphabetized as if it were one word, e.g. Naujoji Rūda is followed by Naujoji Ūta and Naujoji Vilnia. The Lithuanian names of that type are cross-referenced, e.g. Baltoji Ančia and Ančia, Baltoji and the comma breaks the sequence of the name. Alternative names, Lithuanian and foreign, are likewise cross-referenced. All names are followed by topographic descriptions, such as mst. In the entries of Lithuanian names these are preceded by a number (1, 2, 3, 3a, 3b, 44a, 34b, 4) indicating the stress pattern. Position is shown by reference to the "squares" of the map; these are designated by numbers and letters. The diagonal and the dash are used to indicate the position of a river or a lake in more than one square, e.g. Neris J/L8-M/O/R/S9-P10, Avilys O4/5.

The following is a guide to the abbreviations used in this database. To learn additional information about each of the listings, click on the listing of interest to open a new window and display the associated information.

Santrumpos (Abbreviations)
Žemėlapyje ir vardyne vartojamos šios santrumjos
(The following abbreviations are used in the map and the Gazetteer):

A. - Aukštoji (Upper) Juod. - Juodasis, Juodoji, Juodieji (Black) perk. - perkasas (canal)
ag. - angliškai (English) k. - kaimas (village) pilk. - piliakalnis (tumulus)
aps. mst.- apskrities miestas (district city) Kan., kan. - Kanal, kanał (canal) S. - Senasis, Senoji, Senieji (Old), See
B. - Bach, Berg Kl. - Klein (Little) sen. - senovėje (ancient)
Balt. - Baltasis, Baltoji, Baltieji (White) kln. - kalnas (mountain) sov. - sovietinis (Soviet)
bžk. - bažnytkaimis (church village) lat. - latviškai (Lettish) st. - žr. (see) gst.
D. - Didysis (Great) lenk. - lenkiškai (Polish) trm. - tarmiškai (dialectal)
dv. - dvaras (estate) liet. - lietuviškai (Lithuanian) up. - upė (river)
ez. - ezers (lake) m. - moteriškos giminės (feminine) v. - vyriškos giminės (masculine)
ež. – ežeras (lake) M. - Mažasis (Little) vd. - vardininkas (nominative)
Gr. - Gross Mł. - Mała vok. - vokiškai (German)
gst. - geležinkelio stotis (railroad station) mst. - miestas (city) vsd. - vienasėdis (farm)
gud. - gudiškai (White Russian) mstl. - miestelis (town) Wlk. - Wielka (Great)
įl. - įlanka (gulf) N. - Naujasis, Nowa (New) Žem. - Žemoji (Lower)
Jez. - Jezioro (lake) pel. - pelkė (marsh) žr. - žiūrėk (see)

Pronunciation
The Lithuanian spelling is almost phonetic. The pronuciation key is given below.

Vowels
a, ą– as in father
e, ę – as in cat
ė – as in Germ. Reh
i – as in sit
y, į – as in bee
o – as in Germ. Sohn
ū, ų – as in food

Diphthongs
ai – as in 'high'
au – as in 'how'
ei – as in 'made'
uo and ie are close combinations of the corresponding vowels.

Consonants
The consonant letters p, b, t, d, f, v, h, k, l, m, n, r, z have their normal English values. The rest are pronounced:
c – as in 'tsar'
č – as in 'church'
g – as in 'get'
j – as in 'yes'
s – as in 'see'
š – as in 'sharp'
ž – as in 'measure'LITHUANIAN ALPHABET

a, ą, b, c, č, d, e, ę, ė, f, g, h, i, į, y, j, k, l, m, n, o, p, r, s, š, t, u, ų, ū, v, z, ž. The letters ą, į and y, ų, and ū are alphabetized without difference as plain a, i, u. Polish ż is treated like Lithuanian ž, and w follows v. For this database, the information is alphabetized according to English rules.Connected successfully
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Original View
(Total Number of Records in Database: 4590)

 • Abaliai
 • Gusev
 • Morsarz
 • Širvintos
 • Abele
 • Gustonys
 • Mosėdis
 • Širvintos
 • Abista
 • Gutenfeld
 • Mosteika
 • Sirvydžiai
 • Abschwangen
 • Gvardeisk
 • Mosty
 • Sitai
 • Ackel
 • Gvardeiskoje
 • Motera
 • Sitce
 • Ackminge
 • Gynėvė
 • Motertis
 • Šiumera
 • Adakąvas
 • Gynia
 • Moža
 • Šiupyliai
 • Adamowicze
 • Gystus
 • Możejki
 • Šiurpilio
 • Adlersdorf
 • Haby, Stare
 • Mozyr
 • Šiušvė
 • Adlerswalde
 • Haffstrom
 • Mscibow
 • Siveris
 • Adomonys
 • Hancza, Biała
 • Mühlenbach
 • Siwiczanka
 • Adomynė
 • Hancza, Czarna
 • Mühlenfliess
 • Skaisgiriai
 • Adutiškis
 • Haneza, Jez.
 • Mühlhausen
 • Skaisgirys
 • Adžjūni
 • Hanshagen
 • Mūkė
 • Skaista
 • Aglon
 • Hanuszyszki
 • Muldžiai
 • Skaistis
 • Aglona
 • Hanuta
 • Muniškiai
 • Skaistkalne
 • Aglūna
 • Haradzišča
 • Muravjovo
 • Skajscie
 • Agluona
 • Hardteck
 • Murawjewka
 • Skakiai
 • Agnytė
 • Haschner S.
 • Muromskoje
 • Skalmija
 • Aiga
 • Haselberg
 • Mūsa
 • Skapiškis
 • Aisa
 • Heiligelinde
 • Mūša
 • Skardupis
 • Aisė
 • Heiligenbeil
 • Musė
 • Skaruliai
 • Aisėdžių
 • Heiligenfliess
 • Musinis
 • Skaudvilė
 • Aisetas
 • Heiligenkreutz
 • Musninkai
 • Skeldos
 • Aiškūnas
 • Heiligenwalde
 • Musys
 • Škeltin
 • Aismarės
 • Heilsberg
 • Mutas
 • Skėmiai
 • Aista
 • Heinrichswalde
 • Myrius
 • Skerdiksna
 • Aitra
 • Herdenau
 • Mysovka
 • Skėriai
 • Akelė
 • Hermaniszki
 • Myszanka
 • Skernė
 • Akilna
 • Hermanowicze
 • Myto
 • Skidlius
 • Akis
 • Hermsdorf
 • Naciany
 • Skiemonys
 • Akisies
 • Herrndorf
 • Nacza
 • Skilandžiai
 • Akmena
 • Herzogskirch
 • Naga
 • Skinija
 • Akmenė
 • Herzogsrode
 • Naiviai
 • Skirava
 • Akmenis
 • Heydekrug
 • Nakomiady
 • Skirnas
 • Akmenių
 • Hirschfeld
 • Nakryszki
 • Škirsa
 • Akmenynė
 • Hlebowicze
 • Nalibokai
 • Skirsnemunė
 • Akmuo
 • Hochdünen
 • Nalibowka
 • Skirvytė
 • Akmuoenio
 • Hoduciszki
 • Naniškas
 • Składance
 • Akniste
 • Hofzumberge
 • Narač
 • Šklėriai
 • Aknysta
 • Hohenbruch
 • Narew
 • Skliaustis
 • Aknystelis
 • Hohenfürst
 • Narkyčiai
 • Sklinda
 • Alanta
 • Hohensalzburg
 • Naročia
 • Sklodoniai
 • Alantas
 • Hołdow
 • Naročius
 • Skolynai
 • Alauša
 • Hołowacze
 • Narva
 • Skomantų
 • Alaušas
 • Holszanka
 • Nasilava
 • Skorbuciany
 • Albrechtsdorf
 • Holszany
 • Nasrėnai
 • Skören
 • Aldra
 • Hołynka
 • Našys
 • Skrebotiškis
 • Aldruvė
 • Horadna, Horadnia, Horadzien
 • Natkiškiai
 • Skriaudžiai
 • Alėca
 • Horodyszcze
 • Naugardukas
 • Skribonys
 • Alecka
 • Horodziej
 • Naujadvaris
 • Skroblupis
 • Aleckos
 • Horodziłow
 • Naujamiestis
 • Skrudaliena
 • Alėja
 • Howiezna
 • Naujarygis
 • Skruoblas
 • Aleksandravelė
 • Howieznianka
 • Naujasis Daugėliškis
 • Skrzybowce
 • Aleksandrija
 • Hoża
 • Naujene
 • Skudutiškis
 • Aleksandrow
 • Hrodna
 • Naujinis
 • Skujene
 • Aleksotas
 • Hruzdowo
 • Naujoji
 • Skuodas
 • Alembork
 • Huja
 • Naujoji Rūda
 • Skurbutėnai
 • Alionys
 • Ibėnai, Didieji
 • Naujoji Ūta
 • Slabada
 • Alizava
 • Ibenstrom
 • Naujoji Vilnia
 • Slabadai
 • Alkiškiai
 • Iecava
 • Naumiestis, Kudirkos
 • Slabados
 • Alksnas
 • Igara
 • Naumiestis, Žemaičių
 • Šlamas
 • Alksnė
 • Igliauka
 • Nausėdai
 • Slamste
 • Alksnėnai
 • Ignalina
 • Navada
 • Šlapaberžė
 • Alksniamuižė
 • Ikaznė
 • Navahradak
 • Šlapakšna
 • Alksninė
 • Įkojis
 • Nečečia
 • Slate
 • Alksnis
 • Ile
 • Nečečiai
 • Šlavanta
 • Alksnupė
 • Ilgabradai
 • Nečėnai
 • Šlavantai
 • Alkupys
 • Ilgaitis
 • Neciecz
 • Šlavantas
 • Alle
 • Ilgas
 • Necko, Jez.
 • Slavikai
 • Allenau
 • Ilgelis
 • Nedingė
 • Slavinsk
 • Allenburg
 • Ilgiai
 • Nedingis
 • Slavsk
 • Almė
 • Ilgis
 • Negotynas
 • Slavskoje
 • Almenhausen
 • Ilgotis,-čio
 • Nehne
 • Slikiai
 • Alna
 • Ilguva
 • Nekačia
 • Slina
 • Alnas
 • Ilgys
 • Nekelpa
 • Sloboda
 • Alnava
 • Ilija
 • Nekrūnai
 • Słoboda
 • Alovė
 • Iljinskoje
 • Nemajūnai
 • Słobodka
 • Alovėlė
 • Iljlčevo
 • Nemakščiai
 • Sluč
 • Alovės
 • Iłłoki
 • Neman
 • Slūžmė
 • Alsėdžiai
 • Ilmaja
 • Nemanskoje
 • Šlūžmė
 • Alšia
 • Ilmena
 • Nemanynas
 • Šlyna
 • Alsiai
 • Ilūkste
 • Nemenčia
 • Smalėnai
 • Alšionys
 • Imbare
 • Nemenčinė
 • Smalininkai
 • Alt Lappienen
 • Imbradas
 • Nemerkiemis
 • Smalupė
 • Alt Passarge
 • Įmėžė
 • Nemėžė
 • Smalvos
 • Alt Sussemilken
 • Imsrė
 • Nemielas
 • Smalvų
 • Altenkirch
 • Indra
 • Nemirseta
 • Smardonė
 • Alūksta
 • Indraja
 • Nemonien
 • Smedyčiai
 • Alunta
 • Indrajas
 • Nemunaitis
 • Smeltalė
 • Aluona
 • Indrica
 • Nemunas
 • Smėlynė
 • Aluošia
 • Indrioniškis
 • Nemunelė
 • Smėlynės
 • Alvitas
 • Indūra
 • Nemunėlio Radviliškis
 • Smierdzieja
 • Alytus
 • Inketras
 • Nemunėlis
 • Smilga
 • Amalė
 • Inse
 • Nemunynas
 • Smilgaitė
 • Amalvas
 • Inster
 • Nėna
 • Smilgiai
 • Amalvo palios
 • Insterburg
 • Nenupė
 • Smilgiai
 • Amata
 • Instruč
 • Nereta
 • Smiltlaukiai
 • Amboten
 • Inturkė
 • Nereta
 • Smiltynė
 • Ameita
 • Įpilties
 • Neretos, Nerft
 • Smirdija
 • Amtshagen
 • Irtuona
 • Nerimdaičiai
 • Smolany
 • Ančia
 • Isajewicze
 • Neris,-ies
 • Smołwy
 • Ančia, Baltoji
 • Iščelna
 • Nestanoviči
 • Smurgainys
 • Ančia, Juodoji
 • Išdagai
 • Nesterov
 • Smurgiai
 • Ančiškis
 • Įsė
 • Nestoniškės
 • Snaigynas
 • Andrepno
 • Islice
 • Nesvyžius
 • Snietala
 • Andrioniškis
 • Islicis
 • Netiesis
 • Snikere
 • Andrupenę
 • Išlaužas
 • Netta
 • Snow
 • Andrzejewo
 • Isłocz
 • Neuendorf
 • Snudas
 • Angerapp
 • Išnarai
 • Neugut
 • Sobakince
 • Angerburg
 • Įsra
 • Neuhausen
 • Sodėnai
 • Angrapa
 • Įsrutis,-ies
 • Neuhof
 • Soginten
 • Annenburg
 • Issa
 • Neukirch
 • Sokolany
 • Annuschen
 • Istra
 • Neukirch-Höhe
 • Sokolda
 • Antalieptė
 • Įstra
 • Neukrug
 • Sokołka
 • Antašava
 • Įstras
 • Neumark
 • Solcza
 • Antatilčiai
 • Iszczołna
 • Neunassau, Neunischken
 • Solczyca
 • Antazavė
 • Iszkołdz
 • Nevarda
 • Soleczniki Male
 • Anturkė
 • Iwieniec
 • Nevarėnai
 • Soleczniki Wielkie
 • Antuzowo
 • Iwje
 • Nevėža
 • Sołoki
 • Antvarde
 • Iža
 • Nevėžė
 • Soły
 • Anuta
 • Izledi
 • Nevėžis, -io
 • Šolys
 • Anužai
 • Izvalts
 • Neviša
 • Somerseta
 • Anykščiai
 • Izwa
 • Nevskoje
 • Šona
 • Anykšta
 • Janukrogs
 • Nevyčia
 • Sonnwalde
 • Anykštis
 • Jačna
 • Newda
 • Sopockinie
 • Apardai
 • Jaczno
 • Niankow
 • Sora
 • Apaščia
 • Jaczonka
 • Niasviž
 • Šoreliai
 • Apeikė
 • Jäge
 • Niauduva
 • Sorge
 • Apeikis
 • Jakobstadt
 • Nica
 • Sosenka
 • Apgulde
 • Jakūnė
 • Nicgale
 • Sosty
 • Apiai
 • Jaminy
 • Nida
 • Sovetsk
 • Apidėmis
 • Janapolė
 • Nidoki
 • Spengla
 • Apivardai
 • Janka
 • Niebudies
 • Spėra
 • Apsas
 • Jankai
 • Niebudschen
 • Spernia
 • Apšė
 • Janow
 • Nieder-Bartau
 • Spiahła
 • Apskritys
 • Janowka
 • Niedulis
 • Spiahlica
 • Apta
 • Jantarnyj
 • Niedzingi
 • Spiginas
 • Apteka
 • Jara
 • Niedzwiadka
 • Spindžius
 • Apuolė
 • Jarft
 • Niegocin, Jez.
 • Spirakiai
 • Apusinas
 • Jaroslavskoje
 • Niehniewicze
 • Spitrėnai
 • Apušvangis
 • Jarszewicze
 • Niehrymowka
 • Spogi
 • Apytalaukis
 • Jarszewka
 • Niemen
 • Spornia
 • Ardija
 • Jaša
 • Niemenczyn
 • Spuša
 • Ardilava
 • Jasenava
 • Niemież
 • Sredniki
 • Arga
 • Jašiūnai
 • Niemokszty
 • Srokowo
 • Arinas
 • Jasmuiža
 • Niemonajce
 • Sruoja
 • Ariogala
 • Jasnaja Poliana
 • Niemoniuny
 • Stababrastis
 • Arlia
 • Jasnoje
 • Nienadowicze
 • Štabinas
 • Armanavičiai
 • Jatra
 • Nieresl
 • Stabingis
 • Armena
 • Jatwiez
 • Niestaniszki
 • Stabulankiai
 • Armona
 • Jaugila
 • Nieswież
 • Stačių
 • Armoniškės
 • Jaunborna
 • Nieszkrupa
 • Stačiūnai
 • Arnava
 • Jaunjelgava
 • Niewiaża
 • Stakaimis
 • Arnionys
 • Jaunsaule
 • Niewisza
 • Stakiai
 • Arnsdorf
 • Jaunselpils
 • Nieżalka
 • Stakliškės
 • Arnswald
 • Jaurykla
 • Nigranda
 • Stalgėnai
 • Artilerija
 • Javaravas
 • Nikolskaja Sloboda
 • Stalnioniškis
 • AsaInai
 • Javonis,-io
 • Nimmersatt
 • Stalupėnai
 • Asare
 • Ječi
 • Nirza
 • Stankov
 • Asava
 • Jęczmieniszki
 • Niuraičiai
 • Staponiškė
 • Asavas
 • Jegrznia
 • Niuronys
 • Stara Ruda
 • Asite
 • Jekabpils
 • Nizianka
 • Staraja Gaina
 • Ašmena
 • Jeleniavas
 • Nizovje
 • Starapolė
 • Ašmenėlė
 • Jelenka
 • Nočia
 • Stare Habv
 • Ašminta
 • Jelino
 • Nogat
 • Starica
 • Asonas
 • Jelna
 • Nordenburg
 • Starinki
 • Assaunen
 • Jelovka
 • Nordenburger-S.
 • Starkenberg
 • Astravas
 • Jennen
 • Noreikupė
 • Staroje Selo
 • Astryna
 • Jeremicze
 • Noriūnai
 • Stašiuliai
 • Asūnai
 • Jersika
 • Norkitten
 • Stasylos
 • Asūne
 • Jesau
 • Norupė
 • Statzer S.
 • Ašutis
 • Jesieniec
 • Norušaičiai
 • Steginis
 • Ašuža
 • Jewie
 • Nosvė
 • Steinbeck
 • Ašva
 • Jeziorki
 • Notė
 • Steinkirch
 • Ašvija
 • Jeziorossy
 • Notėnai
 • Stelmužė
 • Ašvinė
 • Jeziory
 • Notija
 • Steprių
 • Ašvinis
 • Jezupava
 • Notygalas
 • Sterławki Wielkie
 • Atašiene
 • Jiesia
 • Nouharadak
 • Stervyčia
 • Atesys
 • Jieznas
 • Nova
 • Stigrė
 • Atmata
 • Jieznelė
 • Novahrudak
 • Stirlaukiai
 • Auce
 • Joda
 • Novoaleksandrovsk
 • Stirniai
 • Audra
 • Joda
 • Novostrojevo
 • Stirniene
 • Audruve
 • Jodai
 • Novyj Dvor
 • Stirtos, -ų
 • Auer
 • Jodlauken
 • Nowa Huta
 • Stockheim
 • Augstumaler Bruch
 • Johaniszkiele
 • Nowa Mysz
 • Stogovka
 • Augustavas
 • Jokūbavas
 • Nowa Ruda
 • Stolerova
 • Augustavo
 • Jokūbmiestis
 • Nowa Wilejka
 • Stołowicze
 • Augustow
 • Jokūbonys
 • Nowe Swięciany
 • Stolpcai
 • Aukė
 • Jokūbpilis
 • Nowemiasto
 • Stoniškiai
 • Auksinė
 • Jominai
 • Nowogrodek
 • Storė
 • Aukšlys
 • Jonaičiai
 • Nowojelnia
 • Storių
 • Aukspirta
 • Jonava
 • Nowy Dwor
 • Stoubcy
 • Aukštakalnis
 • Joniškėlis
 • Nybudys
 • Stračia
 • Aukštasis
 • Joniškis
 • Nybudžiai
 • Stradikas
 • Aukštdvaris
 • Josvainiai
 • Nyka
 • Strauja
 • Aukštelkai
 • Josvainis
 • Nykis,-io
 • Strazdė
 • Aukštiškiai
 • Jotija
 • Nykutė
 • Strengeln-S.
 • Aukštkalniai
 • Jotupis
 • Obelė
 • Streudorf
 • Aukštoji Gervė
 • Jozefowo
 • Obeliai
 • Strėva
 • Aukštoji Panemunė
 • Jučiai
 • Obelija
 • Strėvininkai
 • Aukštumalų
 • Judra
 • Obelis
 • Striaunė
 • Auksūdys
 • Judrė
 • Obeliškiai
 • Strigengrund
 • Aula
 • Judrenai
 • Obeltis
 • Strijus
 • Aūlavėnai
 • Judtschen
 • Obelytė
 • Stringelis
 • Auleja
 • Juknaičiai
 • Ober-Bartau
 • Striuna
 • Aulenbach
 • Juoda
 • Oberländischer Kan.
 • Stropeliai
 • Aulowönen
 • Juodaičiai
 • Obole, Jez.
 • Strūna
 • Aunuva
 • Juodasis Bilsas
 • Ochonowo
 • Strūnaitis
 • Aura
 • Juodė
 • Odelsk
 • Strustas
 • Aūsklaidas
 • Juodeikiai
 • Odła
 • Studenična
 • Aūslas
 • Juodežeris
 • Odochowszczyzna
 • Stulgiai
 • Autz
 • Juodieji Lakajai
 • Ojceniewo
 • Stulpas
 • Auxinne
 • Juodis
 • Okmiana, Jez.
 • Stumbrinė
 • Aviernyčia
 • Juodkrantė
 • Okmianica
 • Stūri
 • Avikne
 • Juodlaukiai
 • Okmiany
 • Sturmhübel
 • Aviliai
 • Juodoji Ančia
 • Okmin, Jez.
 • Stutės
 • Avilys
 • Juodpetriai
 • Oknist
 • Subačius
 • Aviniškė
 • Juodupė
 • Okrągłe, Jez.
 • Subartonys
 • Aviris
 • Juodupis
 • Olany
 • Subate
 • Avirnė
 • Juosta
 • Oława
 • Subatninkai
 • Avižlys
 • Juostynas
 • Olchovatka
 • Subato
 • Azdrė
 • Juozapava
 • Oleckie, Jez.
 • Suchowola
 • Ažudievis
 • Jura
 • Olecko
 • Sudargas
 • Ažušilės
 • Jūra
 • Oleksas
 • Sudeikiai
 • Ažventis
 • Juraciszki
 • Olekszyce
 • Sudergas
 • Babicze
 • Jūrava
 • Oletzkoer-S.
 • Sudervė
 • Babrungas
 • Jurbarkas
 • Olita
 • Sudrabe
 • Babtai
 • Jūrė
 • Olkieniki
 • Sūduonia
 • Babuškino
 • Jurewicze
 • Olkowicze
 • Suginčiai
 • Bagaslaviškis
 • Jurgaičiai
 • Olschöwen
 • Sugintai
 • Bagdanavas
 • Juronys
 • Olsiady
 • Šukėtas
 • Bageliškės
 • Jurotiškės
 • Olszanka
 • Šukioniai
 • Bagotoji
 • Jusinė
 • Olszewo
 • Šukupis
 • Bagrationovo
 • Jūžintai
 • Olwita
 • Suła
 • Bagrationovsk
 • Južintas
 • Omet
 • Sulatycze
 • Bahnau
 • Jūžintų
 • Onikszty
 • Sulinkių
 • Baina
 • Kabeliai
 • Onufrejeviči
 • Sumavas
 • Bainos
 • Kabilninkas
 • Onuškis
 • Sumiliszki
 • Baislaukiai
 • Kačerginė
 • Opita
 • Sumowo, Jez.
 • Baisogala
 • Kačėrgiškė
 • Opitołoki
 • Šumskas
 • Baisynai
 • Kadinen, Kadyny
 • Opiwarda, Jez.
 • Sunakste
 • Bajorai
 • Kaidanava
 • Oppen
 • Sundakai
 • Bajorė
 • Kaikovo
 • Opsa
 • Šunija
 • Bakalariava
 • Kaimelis
 • Opstainėlė
 • Šunskai
 • Bakszty
 • Kairiai
 • Oranka
 • Šuoja
 • Balaitė
 • Kairių
 • Orany
 • Suosa
 • Balatna
 • Kaišiadorys
 • Ordzieja
 • Suosas
 • Balbata
 • Kalbutiškės
 • Orija
 • Suostas
 • Balbieriškis
 • Kalesninkai
 • Orla
 • Suprasl
 • Balčia
 • Kaleti
 • Orlowen
 • Surdegis
 • Balestas
 • Kaletnik
 • Orneta
 • Šurkovo
 • Baletai
 • Kaliava
 • Orniany
 • Surviliškės
 • Balga
 • Kalietninkas
 • Orys
 • Surviliškio
 • Balia
 • Kalina
 • Orżweta, Jez.
 • Surviliškis
 • Balingrodek
 • Kalinas
 • Oša
 • Suseja
 • Balkūnai
 • Kaliningrad
 • Osinogrodek
 • Suseja, Maza
 • Balla
 • Kalinino
 • Osowiec
 • Süssenberg
 • Ballethen
 • Kalinkiškė
 • Osowo
 • Susta
 • Balninkai
 • Kalinovka
 • Ossa
 • Šustė
 • Balsė
 • Kalinowka
 • Ossat
 • Šušvė
 • Balsiai
 • Kalinowo
 • Ostfluss
 • Sutkai
 • Balstogė
 • Kalkštainiai
 • Ostrow
 • Sutkava
 • Balta
 • Kalkūne
 • Ostrowiec
 • Suvainiškis
 • Baltasis
 • Kallinowen
 • Ostrowki
 • Suvalkai
 • Baltasis
 • Kallningken
 • Ostryna
 • Suvalkų Kalvarija
 • Baltieji Lakajai
 • Kallwehlen
 • Ošvenčia
 • Suviekas
 • Baltijos jura
 • Kalnalis
 • Oszmiana
 • Suvieko
 • Baltijsk
 • Kalnamuiža
 • Oszmianka
 • Suvirkštė
 • Baltis
 • Kalnėnai
 • Oszmianka
 • Suwałki
 • Baltoji Ančia
 • Kalninė
 • Otanka
 • Suwejniszki
 • Baltoji Vokė
 • Kalnininkai
 • Ova
 • Sužionys
 • Baltruškės
 • Kalnujai
 • Owanta
 • Svaigė
 • Baluoša
 • Kalotė
 • Owile
 • Svalia
 • Baluošas
 • Kalotės
 • Ozero
 • Svalka
 • Balvis
 • Kaltanėnai
 • Ozersk
 • Svalkas
 • Balwierzyszki
 • Kaltinėnai
 • Ożewo, Jez.
 • Svėdasai
 • Balžė
 • Kaltis
 • Ožiai
 • Svėdasas
 • Bambena
 • Kalupe
 • Oziorki
 • Svėdasys
 • Banko perk.
 • Kalvarija
 • Ožiškis
 • Švedriškė
 • Baranovičiai
 • Kalvarija, Suvalkų
 • Ožiūnai
 • Švėkšna
 • Barauka
 • Kalvarija, Žemaičių
 • Ožkabaliai
 • Švėkšnalė
 • Barbele
 • Kalvarijos,-ų
 • Ozolmuiža
 • Švėmalis
 • Barbieriškis
 • Kalveliai
 • Paaschken
 • Svencelės
 • Barčiai
 • Kalviai
 • Pabaiskas
 • Švenčionėliai
 • Barčiai
 • Kalviai
 • Pabalve
 • Švenčionys
 • Bareikiai
 • Kalvių
 • Pabarė
 • Švenčius
 • Bärenfluss
 • Kalwaria
 • Pabėržė
 • Švendra
 • Barglavas
 • Kamaja
 • Pabėtai
 • Svėnė
 • Barkiai
 • Kamajai
 • Pabiržė
 • Šventaliepė
 • Barklainiai
 • Kamajų
 • Pabradė
 • Šventas
 • Barstyčiai
 • Kamanos
 • Pacewicze
 • Šventaseitis
 • Barštynas
 • Kamantavas
 • Pachomowicze
 • Svente
 • Barta
 • Kamaria
 • Padovinis
 • Šventežeris
 • Barten
 • Kamatis
 • Padubysys
 • Šventmuižė
 • Bartenstein
 • Kamė
 • Padvarinė
 • Šventoji, Uostas
 • Bartininkai
 • Kamėnka
 • Paežerėliai
 • Šventupė
 • Bartoszyce
 • Kamien
 • Paežeriai
 • Šventupis
 • Bartuva
 • Kamienny Brod
 • Paežerių
 • Šventupys
 • Barunai
 • Kamionka
 • Pagardyčiai
 • Šventybrastis
 • Barupė
 • Kamionka
 • Pagėgiai
 • Šventyčia
 • Barys
 • Kamionka, Jez.
 • Pageležiai
 • Svete
 • Barzdai
 • Kamoja
 • Pagenaičiai
 • Švėtė
 • Basien
 • Kamojų
 • Pagiriai
 • Svetlogorsk
 • Basin
 • Kamojys
 • Pagramantis
 • Svetlyj
 • Bäslack
 • Kamona
 • Pagryžuvis
 • Svieriai
 • Bastuny
 • Kampiškės
 • Paikis
 • Svierionėliai
 • Bata
 • Kamščiai
 • Paistijai
 • Svierių
 • Batakiai
 • Kančioginė
 • Paįstrys
 • Svietlionys
 • Batoro
 • Kandyčiai
 • Paitelė
 • Svisloč
 • Baturyn
 • Kaniava
 • Pajavonys
 • Svisločius
 • Baublių
 • Kanitz
 • Pajieslys
 • Svitene
 • Baublys
 • Kanstantinava
 • Pajiesys
 • Svitenis
 • Bauda
 • Kantaūčiai
 • Pajūralis
 • Švitinys
 • Baūkštė
 • Kanthausen
 • Pajūris
 • Švobiškis
 • Baūskė
 • Kapčiamiestis
 • Pakalnė
 • Švogina
 • Bazilionai
 • Kapčiauka
 • Pakalniai
 • Švokštaitis
 • Bebirvas
 • Kapice
 • Pakapė
 • Švokštas
 • Bebirvytis
 • Kaplava
 • Pakėvė
 • Svyla
 • Bebra
 • Kaplice
 • Pakrauskas
 • Svyriai
 • Bebrai
 • Kapstatas
 • Pakražantis
 • Swatki
 • Bebrenai
 • Kapsukas
 • Pakretonė
 • Swiadoscie
 • Bebrene
 • Kapyl
 • Pakriokiai
 • Swięciany
 • Bebrūnė
 • Karalene
 • Pakruojis
 • Swięcica
 • Bebrusai
 • Karaliaučia
 • Pakuonis
 • Swierzen Nowy
 • Beceilai
 • Karaliaučiaus
 • Pala
 • Swierzen Stary
 • Bedugnis
 • Karaliaučius
 • Palačionys
 • Swięta Lipka
 • Behwer
 • Karaliaus Vilhelmo
 • Palanga
 • Swięta Siekerka
 • Beisleide
 • Karalienė
 • Palausen
 • Swietlany
 • Beižionys
 • Karališkiai
 • Palemonas
 • Swięto-Jeziory
 • Bejsagoła
 • Karčupis
 • Palėvenė
 • Swiętobrosc
 • Belaruč
 • Karkaziškės
 • Palėvenėlė
 • Swiętomiejsce
 • Bene
 • Karkelbeck
 • Paliepiai
 • Swieża
 • Benekainys
 • Karkeln
 • Palionys
 • Swiłka
 • Benica
 • Karklė
 • Paliūnų
 • Swine, Swinia
 • Benkaimis
 • Karklėnai
 • Palivarkas
 • Swir
 • Berčiūnai
 • Karklininkai
 • Palmnicken
 • Swiranki
 • Bereza
 • Karklūoja
 • Palomenis
 • Swisłocz
 • Berezowiec
 • Karlsberg
 • Palonai
 • Switez
 • Berezwica
 • Karmėlava
 • Palonas
 • Swojatycze
 • Berezyna
 • Karpava
 • Paltis
 • Sworotwa
 • Bernotiškis
 • Karsakiškis
 • Paluknė
 • Sworotwa Mała
 • Berschkallen
 • Kartena
 • Paluknys
 • Sworotwa Wielka
 • Berstele
 • Kartenale
 • Paluobiai
 • Sydeklis
 • Bersztanskie
 • Kartuvių
 • Palūšė
 • Syłgudyszki
 • Berszty
 • Karužai
 • Palūšiai
 • Šyša
 • Berwianka
 • Karvaičiai
 • Palvininikai
 • Szadow
 • Berze
 • Karvė
 • Pamėrai
 • Szaki
 • Beržė
 • Karvingis
 • Pamieris
 • Szakinow
 • Berže
 • Karvys
 • Pampali
 • Szameitkehmen
 • Beržėnai
 • Karwaiten
 • Pampėnai
 • Szarejki
 • Berzgale
 • Karwinden
 • Panara
 • Szarkowszczyzna
 • Beržinis
 • Kasikas
 • Pandėlys
 • Szaty
 • Beržkalnis
 • Kaširskoje
 • Panemune
 • Szawkiany
 • Berzninkas
 • Kassuben
 • Panemunė
 • Szawlany
 • Beržoras
 • Kastienė
 • Panemunė, Aukštoji
 • Szawle
 • Beržtai
 • Katmilžiai
 • Panemunė, Žemoji
 • Szczara
 • Beržtalis
 • Katniava
 • Panemunėlis
 • Szczebra, Szczeberka
 • Beržtas
 • Katra
 • Panemuniai
 • Szczedrobowo
 • Beržūna
 • Kattenau
 • Panemunis
 • Szczeniec
 • Beržuona
 • Katyčiai
 • Paneriai
 • Szczorse
 • Beržupis
 • Kauen
 • Panevėžiukas
 • Szczuczyn
 • Betygala
 • Kaugonys
 • Panevėžys
 • Szelment, Jez.
 • Bewern
 • Kaukėnai
 • Panoteriai
 • Szemetowszczyzna
 • Bezdona
 • Kaukonys
 • Paparčiai
 • Szeszole
 • Bezdonys
 • Kauleliškės
 • Pape
 • Szeszolki
 • Biała Hancza
 • Kaunas
 • Papelkiai
 • Szeszupe
 • Biała łokaja, Jez.
 • Kaunata
 • Papernia
 • Szienien
 • Biała Waka
 • Kaunatava
 • Papilė
 • Szklary
 • Białe, Jez.
 • Kaupiškiai
 • Papilės
 • Szkudy
 • Białystok
 • Kavarskas
 • Papilys
 • Szlamy, Jez.
 • Biarezyna
 • Kavoliai
 • Papiškių
 • Szostakow
 • Bičionys
 • Kazionys
 • Papyvesiai
 • Sztabin
 • Biebrza
 • Kazitiškis
 • Parafianowe
 • Szudziałowo
 • Bielaja Poliana
 • Kazlai
 • Pariečė
 • Szugken
 • Bielastakas, Biełastok
 • Kazliškis
 • Pariečės
 • Szumsk
 • Bielica
 • Kazokiškės
 • Parija
 • Szura
 • Biena
 • Kėbliai
 • Paringys
 • Szurpiły, Jez.
 • Bieniakonie
 • Kėdainiai
 • Paršežeris
 • Szwakszta Mała
 • Bienica
 • Keledos
 • Parudaminys
 • Szwakszta Wielka
 • Bigosovo
 • Kelmė
 • Parva
 • Szwałk
 • Bijotė
 • Kelmuonas
 • Pašaltuonis
 • Szwałk, Jez.
 • Bijutiškis
 • Kemeševcy
 • Pašaminė
 • Szwarcsztyn
 • Bikava
 • Kemešys
 • Pasandravys
 • Szweksznie
 • Bikernieki
 • Kerėplis
 • Paserija
 • Szwentoje
 • Bildviečiai
 • Kerklini
 • Paserninkų
 • Szydłowo
 • Bine
 • Kernąvas
 • Pašešupiai
 • Szyłany
 • Birken
 • Kernavė
 • Pasgrinda
 • Szylele
 • Birkeneli
 • Keršiai
 • Pašilė
 • Szylwianka
 • Birkenmühle
 • Kertenys
 • Pašilė
 • Szymance
 • Birkstala
 • Kertuojai
 • Paskutiškiai
 • Szypile
 • Birsen
 • Kertus
 • Pasłęk
 • Szyrwinty
 • Birštonas
 • Kertuša
 • Pasłęka
 • Tabalis
 • Birštono kilpa
 • Kętrzyn
 • Pasłęka Stara
 • Tabariškės
 • Birutė
 • Keturvalakiai
 • Pasmara
 • Taboryszki
 • Birva
 • Kiaukliai
 • Passarge
 • Tainas
 • Birvėta
 • Kiauklių
 • Pastovis
 • Talė
 • Biržai
 • Kiauliniškis
 • Paštys
 • Talys
 • Birze
 • Kiaulyčia
 • Pašušvys
 • Tapiau
 • Birži
 • Kiauna
 • Pasvalys
 • Tareikiai
 • Biržų
 • Kiauniališkis
 • Pašvitinys
 • Tartaka
 • Biržulis
 • Kiaunoriai
 • Patekla
 • Tartaki
 • Bischofstein
 • Kibyčiai
 • Paterswalde
 • Taruškos
 • Bistryčia
 • Kiduliai
 • Patilčiai
 • Tarvainiai
 • Bisztynek
 • Kiejdany
 • Patyreliai
 • Tatarka
 • Bitėnai
 • Kiemeliškės
 • Paupys
 • Tatula
 • Bladija
 • Kiementas
 • Paurupe
 • Tatulos Šaka
 • Blagoveščenskoje
 • Kiena
 • Paustininkai
 • Taujėnai
 • Blanken-S.
 • Kiernowo
 • Pavandenė
 • Taura
 • Blendžiava
 • Kietaviškės
 • Pavartonys
 • Tauragė
 • Blindė
 • Kieturwłoki
 • Paveisiejys
 • Tauragnai
 • Blizna
 • Kijewo
 • Pavenčiai
 • Tauragnas
 • Błogosławienstwo
 • Kijowiec
 • Paversmio
 • Taurapilis
 • Bludava
 • Kililčių
 • Pavirčiuvė
 • Taurė
 • Bobovnia
 • Kilmonai
 • Pavištaičių
 • Taurija
 • Bobrowicze
 • Kine
 • Pavoverė
 • Taurkalne
 • Bobrowka
 • Kinkaimio
 • Payslykis
 • Tauroggen, Taurogi
 • Bobry
 • Kintai
 • Pažaislis
 • Tauroginie
 • Bobty
 • Kiöwen
 • Pažeimenė
 • Taurosta
 • Boczne, Jez.
 • Kirdeikiai
 • Paželsvių
 • Taurupys
 • Bogusławiszki
 • Kirkšnis
 • Pažėriai
 • Tausalas
 • Bohdanow
 • Kirkšnovė
 • Pažeriai
 • Taušė
 • Bohin
 • Kiršinas
 • Pažerių
 • Tautinis
 • Bojarka
 • Kirsna
 • Pažiegė
 • Tawe, Tawelle
 • Bojary
 • Kirtimai
 • Pažiezdrės
 • Tawria
 • Bokštai
 • Kisupė
 • Pela
 • Teina
 • Bolesty, Jez.
 • Kivė
 • Peleka
 • Telkšva
 • Bolken
 • Kiwitten
 • Pelekai
 • Telšiai
 • Bolniki
 • Kl. Gnie
 • Pelesa
 • Teneniai
 • Bolšakovo
 • Kl. Schönau
 • Pelesas
 • Tenenys
 • Bonava
 • Klaipėda
 • Peliai
 • Tenžė
 • Bondariški
 • Klauspuszen
 • Pelikany
 • Teolinas
 • Borchersdorf
 • Klausučiai
 • Pelininkai
 • Tepliuva
 • Borejki
 • Kławany
 • Pellen
 • Tervete
 • Borken
 • Klebiškis
 • Pelleningken
 • Tharau
 • Borovka
 • Kleboniškiai
 • Pelykai
 • Thiensdorf
 • Borowka
 • Klemiškė
 • Pelyša
 • Thierenberg
 • Borschymmen
 • Klepočiai
 • Penkule
 • Tiedmannsdorf
 • Borskoje
 • Kleschauen, Kleschowen
 • Penta
 • Tilse
 • Borszczyce
 • Klewa
 • Pentutė
 • Tilsit
 • Bortele
 • Klewica
 • Perečut
 • Tilžė
 • Boruny
 • Kliava
 • Perelozai
 • Tilželė
 • Boryszyn
 • Kliavinė
 • Perevalovo
 • Timbra
 • Borzymy
 • Klibiai
 • Perkūniškė
 • Timiriazevo
 • Boše
 • Klingenberg
 • Perlamas
 • Tirkšliai
 • Bosiny
 • Klinkas
 • Perloja
 • Tirškaimis
 • Bostūnai
 • Klišiai
 • Pernarava
 • Tirvija
 • Böttchersdorf
 • Kliukščionys
 • Peršėkė
 • Tišino
 • Bradaiži
 • Klovainiai
 • Peršoja
 • Titoniai
 • Bradesa
 • Kluszczany
 • Peršojys
 • Tobołowo, Jez.
 • Bradesas
 • Klykoliai
 • Perstūnis
 • Toboriškės
 • Bradumas
 • Knituva
 • Peršuokšna
 • Tolkemit
 • Branden
 • Kniūkštynai
 • Peršuokšnai
 • Tolksdorf
 • Brandenburg
 • Knyszyn
 • Pertas
 • Tolminkiemis
 • Braniewo
 • Koadjuthen
 • Pervalkas
 • Torava
 • Brasłau, Brasłauje, Braslavas, Brasław
 • Kobiele
 • Pervelka
 • Tore
 • Braunsberg
 • Kobylnik
 • Pesliai
 • Tosila
 • Bražuolė
 • Koczergiszki
 • Pesočnoje
 • Tosmare
 • Bredau, Bredaune
 • Kojdanava, Kojdanow
 • Pėterkaimiai
 • Totorė
 • Breitenstein
 • Kolainiai
 • Petershagen
 • Tovė
 • Bremena
 • Kollaten
 • Peterswalde
 • Towiany
 • Brėslauja
 • Kollater-S.
 • Peteša
 • Traby
 • Briedunė
 • Kölmersdorf
 • Petrošiūnai
 • Trakai
 • Brieži
 • Kolnica, Jez.
 • Pėžaičiai
 • Trakai, Senieji
 • Bubinas
 • Kolniczanka
 • Piaski
 • Trakehnen
 • Būbleliai
 • Kolno, Jez.
 • Piastuny
 • Trakeliai
 • Bubliai
 • Kołpienica
 • Piatidorožnoje
 • Trakėnai
 • Buchholz
 • Koltyniany
 • Piedruja
 • Trakiškiai
 • Bučnys
 • Kolup
 • Pielasa
 • Trapėnai
 • Budberge
 • Kolyčiai
 • Pielasa, Jez.
 • Trapšiai
 • Budriai
 • Komačevo
 • Pieneni
 • Traupis
 • Budsław
 • Komaje
 • Pienia
 • Trempai
 • Būdupė
 • Komątowo
 • Pieniężno
 • Trepe
 • Būdviečiai
 • Kombuli
 • Piereżyry
 • Trepėnai
 • Būdvietis
 • Komsomolsk
 • Pierszaje
 • Treuburg
 • Bugenis
 • Konewka
 • Pierszajka
 • Trimėsėdis
 • Buivydžiai
 • Koniawa
 • Pietrzywałd
 • Trišiūkštė
 • Bujna
 • König Wilhelm Kanal
 • Pietvė
 • Trobos
 • Bujwidze
 • Königsberg
 • Pievėnai
 • Troki
 • Bukance
 • Königsberger Seekanal
 • Pievupis
 • Troki Stare
 • Bukantė
 • Königskirch
 • Pikeliai
 • Trokiele
 • Bukmuiža
 • Konstantinov
 • Pikeliškės
 • Tropsze
 • Bukonys
 • Konstantinovo
 • Pikstere
 • Troškūnai
 • Bunka
 • Kontantynow
 • Piktupė
 • Trostniki
 • Buschhof
 • Kontowcie
 • Piktupėnai
 • Troupie
 • Būtėnai
 • Konwaliszki
 • Pilda
 • Truikinai
 • Būtingė
 • Kopciowka
 • Piliava
 • Trumbatiškis
 • Butkiškė
 • Kopciowo
 • Pilioniai
 • Trumpė
 • Butkūnai
 • Kopos
 • Pilkalnis
 • Truntai
 • Butrimonys
 • Kopsodzie
 • Pilkupa
 • Truskava
 • Bužas
 • Kopūstai
 • Pillau
 • Tryškiai
 • Bygailiai
 • Kopyl
 • Pilupėnai
 • Trzcianne
 • Bysleida
 • Kopytkowka
 • Pilupis
 • Tūbausiai
 • Bystraja
 • Korallischken
 • Pilvė
 • Tūbinės
 • Can
 • Korciany
 • Pilvingis
 • Tulkimyčiai
 • Čechovo
 • Korelicze
 • Pilviškiai
 • Tulkynai
 • Čedasai
 • Korinka
 • Pilvungas
 • Tupikai
 • Čedasas
 • Korkożyszki
 • Pilypavas
 • Tura
 • Cedronas
 • Kormiałow
 • Piniava
 • Turgalaukis
 • Ceikiniai
 • Kornevo
 • Pira
 • Turgeliai
 • Čekiškė
 • Korschen, Korsze
 • Pirčiupiai
 • Tūrija
 • Čepukai
 • Korwie
 • Pisa
 • Tūriškiai
 • Čerkšnė
 • Korycyn
 • Pišia
 • Turja
 • Černiachovsk
 • Korytnianka
 • Pissanitzen
 • Turmantas
 • Černyševskoje
 • Koryty
 • Pivašiūnai
 • Turzec
 • Cesarka
 • Koscieniewicze
 • Planite
 • Turžėnai
 • Chilmony
 • Koscieniewka
 • Plaškiai
 • Tuščia
 • Chlewna
 • Kosinka
 • Plaštaka
 • Tutbinka
 • Chocienczyce
 • Kosodka
 • Plastavikiai
 • Tvarkantė
 • Chodosa
 • Kostyki
 • Plateliai
 • Tverai
 • Chołchło
 • Košūbai
 • Platelių
 • Tverečiaus
 • Chorążowce
 • Koszedary
 • Platone
 • Tverečius
 • Choroszcz
 • Koteli
 • Platonis, -io
 • Tykocin
 • Chotajeviči
 • Kotra
 • Plausen
 • Tylža
 • Chożow
 • Kovševo
 • Plauten
 • Tyrava
 • Chrabrovo
 • Kowahlen
 • Plautupis
 • Tyrelis
 • Chwałojnie
 • Kowale
 • Plebance
 • Tyrulis
 • Chwejdany
 • Kowno
 • Plebanowce
 • Tytavėnai, Tytevėnai
 • Čiauša
 • Kozaczyzna
 • Plechowka
 • Tytuva
 • Cibla
 • Koziany
 • Plėgai
 • Tytuvėnai
 • Cicha
 • Kozłowa Ruda
 • Plikiai
 • Übermemel
 • Cichy
 • Kozłowicze
 • Plinkšių
 • Ubiškė
 • Čičirys
 • Krace
 • Plisa
 • Uciany
 • Čiobiškis
 • Kraisk
 • Plissa
 • Ūdara
 • Ciritis
 • Krakerorter Lank
 • Pliusai
 • Uderwangen
 • Cirma
 • Krakės
 • Plokščiai
 • Ūdra
 • Cirwia
 • Krakinow
 • Plone
 • Ūdravangis
 • Ciskads
 • Krakopol
 • Płoska
 • Ūdrija
 • Čiudeniškės
 • Krakuliai
 • Plūčiai
 • Ūdrijos
 • Čiupiškių
 • Krampė
 • Plungė
 • Ūge
 • Clemmenhof
 • Krantas
 • Plūščia
 • Ugioniai
 • Coadjuthen
 • Kraslava
 • Plutiškės
 • Ukla, Jez.
 • Code
 • Krasnaja
 • Plybiškė
 • Ukmergė
 • Corallischken
 • Krasnapolis
 • Plyviškė
 • Ūkojas
 • Čornaja
 • Krasne
 • Pobedino
 • Ukrinai
 • Cranz
 • Krasnogorskoje
 • Pobethen
 • Ūla
 • Cremitten
 • Krasnojarskoje
 • Pobojsk
 • Uliūnai
 • Crottingen
 • Krasnolesje
 • Pociūnėliai
 • Uljanovo
 • Čučany
 • Krasnopol
 • Podbirże
 • Ungura
 • Cudzieniszki
 • Krasnotorovka
 • Podbrodzie
 • Uogys
 • Cullmen-Jennen
 • Krasnoznamensk
 • Podbrzezie
 • Uoksna
 • Cvetkovo
 • Kraštai
 • Podgorovki
 • Uosa
 • Cyryn
 • Krašuona
 • Podjaworka
 • Uosaitė
 • Cytowiany
 • Kraupiškas
 • Podunaj
 • Uosupė
 • Czabiszki
 • Kražantė
 • Pogegen
 • Upė
 • Czadosy
 • Kražiai
 • Pogiry
 • Upita
 • Czarna
 • Kregždantė
 • Pograničnyj
 • Upninkai
 • Czarna Hancza
 • Kreivasis
 • Pohost
 • Uptesia
 • Czarna łokaja, Jez.
 • Krekenava
 • Pohulanka
 • Upyna
 • Czarne, Jez.
 • Krekole, Krekollen
 • Pojurze
 • Upynikė
 • Czepukany
 • Kremuszowka
 • Pokallna
 • Upytė
 • Czeresy
 • Krėslava
 • Pokarmin
 • Urdomin
 • Czerna
 • Kretinga
 • Pokojnie
 • Urka
 • Czerniawka
 • Kretingalė
 • Pokraken
 • Usa
 • Czernichowo
 • Kretonis, -io
 • Pokrovskoje
 • Uša
 • Czerniki
 • Kreuzburg
 • Pokrowsk
 • Ušakovo
 • Czerwonka
 • Kreuzingen
 • Połąga, Polangen
 • Usėnai
 • Czerwony Dwor
 • Krewlanka
 • Poland
 • Usioginė
 • Czorty
 • Krewno
 • Polany
 • Ušna
 • Czychen
 • Krewo
 • Poławen
 • Ustaty
 • Dabikinė
 • Kriauklinis
 • Połbrzeg
 • Usza
 • Dabinta
 • Kriauna
 • Polekėlė
 • Uszpol
 • Dąbrowa
 • Kriaunos
 • Polessk
 • Ūta, Naujoji
 • Dąbrowka
 • Kriava
 • Poliany
 • Utena
 • Dabšionys
 • Kriavas
 • Połoczany
 • Utenaitė
 • Dabužiai
 • Kriavo
 • Poloneczka
 • Utenas
 • Dagda
 • Krikliniai
 • Połonka
 • Utenykštis
 • Daima
 • Krikštenai
 • Połowica
 • Užberžis
 • Dainava
 • Krikštonys
 • Połowienek
 • Užberžūnė
 • Dainių
 • Krimūnas
 • Połuknie
 • Uzda
 • Dakudava
 • Krimyčiai
 • Połusza
 • Uzdianka
 • Dalgi
 • Krinčinas
 • Połuze
 • Uzica
 • Dalneje
 • Kriukai
 • Pomehrendorf, Pomorska Wieš
 • Uzła
 • Dambrava
 • Kriūkai
 • Pomorze Jez.
 • Užla
 • Dancigo
 • Krivonys
 • Ponary
 • Užlieknė
 • Danė
 • Krokialaukis
 • Ponedele
 • Uzlovoje
 • Daniušava
 • Krokų Lanka
 • Ponia
 • Užmaris
 • Danziger Kan.
 • Krolewiec
 • Poniemunce
 • Užpelkiai
 • Darba
 • Kroman, Jez.
 • Poniemunek
 • Užpiiliai
 • Darbėnai
 • Kromanka
 • Poniewież
 • Užubalis
 • Dargainis
 • Krosna
 • Ponikwa
 • Užuguostis
 • Darkiemis
 • Kroszyn
 • Popelken
 • Užulėnis
 • Darsūniškis
 • Krottingen
 • Popiel
 • Užumedis
 • Darsupis
 • Kroże
 • Popielany
 • Užunarotė
 • Datnow
 • Kruglanken
 • Popis, Jez.
 • Užusaliai
 • Daubiai
 • Kruglinner S.
 • Poporcie
 • Užusvieriai
 • Daubiniai
 • Krumfliess
 • Porečje
 • Užvalda
 • Daubiškiai
 • Kruoja
 • Porpliszcze
 • Užventis
 • Daubys
 • Kruonė
 • Pörschken
 • Vabale
 • Daudzese
 • Kruonis
 • Porubanek
 • Vabalių
 • Daudžgiriai
 • Kruopa
 • Poruczyn
 • Vabalkšnė
 • Daugai
 • Kruopiai
 • Porudomino
 • Vabalninkas
 • Daugailiai
 • Kruosta
 • Porynga
 • Vadakste
 • Daugava
 • Kruostas
 • Porzecze
 • Vadakstis
 • Daugava
 • Krupa
 • Poškėčiai
 • Vadaktai
 • Daugavpilis
 • Krupe
 • Poškos
 • Vadaktėliai
 • Daugėliškis
 • Krupeniški
 • Pošnia
 • Vadaktis
 • Daugieliszki Nowe
 • Krupica
 • Possessern-S.
 • Vadinis
 • Daugieliszki Stare
 • Krustpils
 • Postaūje, Postawy
 • Vadokliai
 • Daugpilis
 • Kruszyniany
 • Postnicken
 • Vaduva
 • Daugų
 • Krūte
 • Poswol
 • Vadžgirys
 • Dauguva
 • Krūveliai
 • Pöszeiten
 • Vaga
 • Daugyvenė
 • Krylovo
 • Poszumien
 • Vaidotai
 • Daujėnai
 • Krynki
 • Poteronys
 • Vaidys
 • Daukšiai
 • Krypno
 • Powiewiorka
 • Vaigionys
 • Daukšiškės
 • Kryžbarkas
 • Powunden
 • Vaiguva
 • Daukupė
 • Kryžiai
 • Pożajscie
 • Vaikesas
 • Daumantai
 • Kryžionai
 • Pozelva
 • Vainava
 • Dausinas
 • Kryžionų
 • Požerė
 • Vainode
 • Davgav­pils
 • Kryžių
 • Požeruonai
 • Vainoroniai
 • Dawillen
 • Kryžkalnis
 • Pozezdrze
 • Vainutas
 • Debeikiai
 • Krzemianka
 • Pr. Eylau
 • Vaisietis
 • Debesių
 • Krzemienica
 • Pr. Holland
 • Vaisinis
 • Dėckiai
 • Krzywe, Jez.
 • Pr. Mark
 • Vaistamas
 • Dėdynas
 • Krzywicze
 • Prabauda
 • Vaitimėnai
 • Degalas
 • Krzyżbork
 • Pragalvys
 • Vajasiškis
 • Degilas
 • Kucewicz
 • Pragulbas
 • Vajonis, -io
 • Degučiai
 • Kuchticy
 • Prakusa
 • Valakampiai
 • Deguliai
 • Kučiai
 • Prankai
 • Valakbūdis
 • Deigūnas
 • Kučinka
 • Prapuntas
 • Valasas
 • Deimena
 • Kučionys
 • Prasyčiai
 • Valažina
 • Delatycze
 • Kučiūnai
 • Pravalas
 • Valažinas
 • Delinga
 • Kuckerneese
 • Pravdinsk
 • Valčaičiai
 • Deltuva
 • Kudirkos Naumiestis
 • Praviena
 • Valdikai
 • Demene
 • Kudynai
 • Pravieniškės
 • Valkaviskas
 • Dereczyn
 • Kūgeliai
 • Praviršulis
 • Valkininkas
 • Derewna
 • Kūkas
 • Prawdzisken
 • Valška
 • Derežnyčia
 • Kukorai
 • Preekuln
 • Valtarkiemis
 • Dervinis
 • Kuktiškės
 • Pregel
 • Vanagai
 • Deutsch Thierau
 • Kulautuva
 • Preil
 • Vandupė
 • Deutsch Wilten
 • Kuliai
 • Preila
 • Vandžiai
 • Dexen
 • Kuliniai
 • Prezma
 • Vandžiogala
 • Didieji Ibėnai
 • Kullmen-Jennen
 • Priamaja
 • Varaklani
 • Didkiemis
 • Kulpė
 • Pričkagrabė
 • Varanavas
 • Didlaukiai
 • Kulšė
 • Prieglius
 • Varduva
 • Didliava
 • Kulva
 • Priekulė
 • Varėna
 • Didvyžiai
 • Kumėnai
 • Priekule
 • Varenavas
 • Didysis Pirčiupis
 • Kumiałka
 • Prienai
 • Varėnė
 • Didžioji Upytė
 • Kumponas
 • Prienlaukio
 • Vargiai
 • Didžiulis
 • Kumprė
 • Prienų
 • Varius
 • Die Piktupp
 • Kunosa
 • Priepilė
 • Varkava
 • Dietrichsdorf
 • Kuonė
 • Prieraslis
 • Varlaukis
 • Dieveniškės
 • Kuosinė
 • Primorje
 • Varmė
 • Dievietis
 • Kupa
 • Primorsk
 • Varnagyčiai
 • Dignaja
 • Kupisk
 • Priozerskoje
 • Varnaka
 • Dikšiai
 • Kupiškis
 • Prochladnaja
 • Varnalė
 • Diliai
 • Kuprė
 • Prökuls
 • Varnas
 • Dinabarkas, Dyneburg
 • Kupreliškis
 • Promsza
 • Varnė
 • Dingelau
 • Kūra
 • Prositten
 • Varniai
 • Dirvonys
 • Kurapolis
 • Prūdai
 • Varnininkai
 • Ditva
 • Kurcums
 • Prūdas
 • Varnionys
 • Dižgramzda
 • Kurėnų
 • Prūdelis
 • Varputėnai
 • Długie, Jez.
 • Kurische Nehrung
 • Prudowa
 • Varsėdžiai
 • Dobejki
 • Kurisches Haff
 • Prūtas
 • Vartaja
 • Doben
 • Kurkliai
 • Prużenica
 • Varviškė
 • Doben-S.
 • Kurklys
 • Przebrodzie
 • Vasaknas
 • Döbern
 • Kurländische Aa
 • Przełaje
 • Vasiūnai
 • Dobrovolsk
 • Kurmė
 • Przełom
 • Vaškai
 • Dobup
 • Kuronys
 • Przerosl
 • Vastapa
 • Dokšica
 • Kuropole
 • Przewałka
 • Vastapas
 • Dokudowo
 • Kuršėnai
 • Przezmark
 • Vašuoka
 • Dołbienie
 • Kuršiai
 • Przydrujsk
 • Vašuokėnai
 • Dołhinow
 • Kursiši
 • Przyjazn
 • Vasyliškės
 • Dolistowo
 • Kuršių Marės
 • Przypila
 • Vasyliškės, Senosios
 • Dombrowken
 • Kurskaja kosa
 • Ptič
 • Vašys
 • Domija
 • Kurskij zaliv
 • Pucewicze
 • Vaukavysk
 • Domnau, Domnovo
 • Kurtuvėnai
 • Pucisko
 • Vecmuiža
 • Donskoje
 • Kurys
 • Pukovo
 • Vecplatone
 • Dörbeck
 • Kurzeniec
 • Pumpėnai
 • Vecsaule
 • Dorbiany
 • Kusai
 • Punelė
 • Vėdaraitiškiai
 • Dorupis
 • Kutena
 • Punia
 • Vėgėle
 • Dory
 • Kutten
 • Punskas
 • Vegerė
 • Dotnuva
 • Kutuzovo
 • Puntukas
 • Vegeriai
 • Dovilai
 • Kužiai
 • Pūpoli
 • Veisiejai
 • Dovinė
 • Kuznica
 • Purmsati
 • Veisiejis
 • Dovydai
 • Kvėdarna
 • Purviškiai
 • Veisikė
 • Dowgiele
 • Kvedenava
 • Purvupe
 • Veiveriai
 • Dowiany
 • Kvetkai
 • Puša
 • Veiviržas
 • Drapalis
 • Kvietiškis
 • Pušalotas
 • Veiviržėnai
 • Dratvinys
 • Kvistė
 • Puškino
 • Vejuona
 • Draudenis
 • Kvitainiai
 • Pusnė
 • Vėlava, Vėliava
 • Draugupė
 • Kybartai
 • Pustina
 • Velešin
 • Drausen-S.
 • Kyburiai
 • Puszołaty
 • Vėliučionys
 • Dravanta
 • Kyviškės
 • Putilovka
 • Veliuona
 • Dreimühlen
 • Laba
 • Putiškė
 • Velnio Tiltas
 • Dretvinys
 • Labalaukis
 • Pyvesa
 • Vėluva
 • Drevena
 • Labanoras
 • Quednau
 • Velykiai
 • Drewenz
 • Labguva
 • Quittainen
 • Velykuškių
 • Drewienka
 • Łabonary
 • R usteikiai
 • Velžys
 • Dringiai
 • Labota
 • Rabun
 • Vembrė
 • Drisa
 • Labūnava
 • Račkos
 • Venclovonys
 • Drivėtai
 • Lachowicze
 • Radaškavičy, Radaškovičy
 • Venta
 • Druiskas
 • Lačplesis
 • Radivoniškės
 • Ventė
 • Drūja
 • Lądek
 • Radoszkowicze
 • Ventės Ragas
 • Drūkšelė
 • Lagagarbis
 • Radun, Radunka
 • Ventos
 • Drūkšiai
 • Laibiškis
 • Radviliškis
 • Vepriai
 • Drūkšių
 • Laigyčiai
 • Radviliškis, Nemunėlio
 • Veprys
 • Druoja
 • Laisiai
 • Radzieje
 • Veravas
 • Druskininkai
 • Laižuva
 • Radžionys
 • Verbila
 • Drūsuo, -ens
 • Lakaja
 • Radziwoniszki
 • Verdainė
 • Družba
 • Lakajai, Baltieji
 • Ragainė
 • Vereikiai
 • Drużno
 • Lakajai, Juodieji
 • Rageliai
 • Vereta
 • Drwęca
 • Lamagarbis
 • Ragnit
 • Verkiai
 • Dryfort
 • Łan
 • Raguva
 • Verknė
 • Drypurtas
 • Łana
 • Raguvėlė
 • Verniejus
 • Dryswiata
 • Lančiūnava
 • Raigardas
 • Verpena
 • Dryšwiaty
 • Landežiai
 • Raistas
 • Veršė
 • Dūbas
 • Landsberg
 • Raistiniškės
 • Verseka
 • Dubatauka
 • Landwarow
 • Raizgių
 • Veršvai
 • Dubena
 • Łanga
 • Raižiai
 • Veršvas
 • Dubeni
 • Langheim
 • Rajce
 • Vertimai
 • Dubeningen, Dubeningken
 • Langwalde
 • Rajgrod
 • Vešeta
 • Dubičiai
 • Langwasser
 • Rakandžiai
 • Vesioloje
 • Dubina
 • Lankakaimis
 • Rakiszki
 • Vesnovo
 • Dubinga
 • Lankeliškiai
 • Rakow
 • Vetralauža
 • Dubingiai
 • Lankesa
 • Raksalas
 • Vėžaičiai
 • Dubingių
 • Lankupa
 • Rambynas
 • Vėzgė
 • Dūbininkai
 • Łany
 • Ramočia
 • Vėžius
 • Dubinki
 • Lapainia
 • Ramučiai
 • Viačia
 • Dubna
 • Lapės
 • Ramygala
 • Vialla
 • Dubnas
 • Lapišė
 • Ramytė
 • Vičiulių
 • Dubra, Jez.
 • Laptau
 • Randamonių
 • Vidauja
 • Dubringė
 • Lapynai
 • Randamonys
 • Vidaujaitė
 • Dubrowo
 • Lašaša
 • Rantava
 • Videniškiai
 • Dūbrys
 • Lasdehnen
 • Rašai
 • Vidiškiai
 • Dubysa
 • Laši
 • Rašė
 • Vidjškis
 • Dubysėlė
 • Łasica
 • Raseiniai
 • Vidsmuiža
 • Dūdai
 • Lašišinė
 • Rastenburg
 • Viduklė
 • Dudėnų
 • Laskas
 • Rašys
 • Vidytė
 • Dudiči
 • Lastoja
 • Rasytė
 • Vidžiai
 • Dūdiškės
 • Latežeris
 • Ratnyčia
 • Viekė
 • Dudki
 • Latuva
 • Ratomka
 • Viekšnaliai
 • Dudy
 • Latva
 • Rauda
 • Viekšnalių
 • Dugnoja
 • Latveliai
 • Raudėnai
 • Viekšniai
 • Dūkšta
 • Latvija
 • Raudenis
 • Viensavas
 • Dūkštas
 • Łatygoła
 • Raudesa
 • Vieša
 • Dūkštos
 • Laucesa
 • Raūdinė
 • Viešetė
 • Dukszty
 • Laucite
 • Raudondvaris
 • Viešia
 • Dulgas
 • Lauck
 • Raudonė
 • Viešinta
 • Dumblė
 • Laugaliai
 • Rauketa
 • Viešintas
 • Dumblis
 • Laugszargen
 • Raunau
 • Viešintos
 • Dumblys
 • Laukava
 • Rausvė
 • Viesite
 • Dūmė
 • Laukė
 • Rautenberg, Rautenberkis
 • Viešmuo, -ens
 • Dumnava
 • Laukesa
 • Rautensee
 • Viešnys
 • Dumsiai
 • Laukesas
 • Rauterskirch
 • Vieštovė
 • Düna
 • Laukesos
 • Rawdziany
 • Viešvėnai
 • Dünaburg
 • Laukiška
 • Rąžė
 • Viešvilė
 • Dunajek
 • Laukna
 • Razino
 • Vievis
 • Dunava
 • Lauknos
 • Rąžuolė
 • Viganti
 • Duneikiai
 • Lauko Soda
 • Recemla
 • Vija
 • Dunilovas
 • Lauksargiai
 • Rečina
 • Vikrava
 • Dunojus
 • Lauksodis
 • Regerteln
 • Vikšrupis
 • Duobulis
 • Laukstyčiai
 • Rehsauer-S.
 • Vilani
 • Duobupė
 • Laukupė
 • Reichenberg
 • Vilbėnas
 • Duokiškis
 • Laukupys
 • Reichwalde
 • Vilčiai
 • Durbe
 • Laukuva
 • Reiffenrode
 • Vildūnai
 • Duriai
 • Laukysta
 • Reimannswalde
 • Vileika
 • Dūrupis
 • Laukžemis
 • Reimerswalde
 • Vilemsberkis
 • Duselė
 • Laura
 • Reketė
 • Vileni
 • Dusetas
 • Lautern
 • Reketija
 • Vilija
 • Dusetos
 • Lava
 • Rekstinas
 • Viliūnai
 • Dusia
 • Lavysas
 • Rėkyva
 • Viliūnų
 • Dusiaty
 • Ławaryszki
 • Remigoła
 • Vilka
 • Dusmenys, -u
 • Ławena
 • Renavas
 • Vilkagulių
 • Dustos
 • Ławryszewo
 • Renge
 • Vilkaitis
 • Dusynas
 • Lazdėnai
 • Reseiniai
 • Vilkakarčmės
 • Dvarninkai
 • Lazdija
 • Rešketa
 • Vilkakukis
 • Dviete
 • Lazdijai
 • Rešlius
 • Vilkalotas
 • Dvinosa
 • Lazdinių
 • Reszkutany
 • Vilkamergė, Vilkmergė
 • Dvinsk
 • Lazduona
 • Retowo
 • Vilkas
 • Dviragis
 • Lazdynai
 • Revuona
 • Vilkauja
 • Dworzec
 • Łazno, Jez.
 • Rėžavas
 • Vilkaviškis
 • Dysna
 • Lazynai
 • Režica
 • Vilkdaubis
 • Dysnai
 • Lebeda
 • Rezna
 • Vilkija
 • Dysnykštis
 • Lebedėlė
 • Rėzytė
 • Vilkija
 • Dzeržinsk
 • Lebedžiai
 • Ribnyčia
 • Vilkoniškis
 • Dziagile, Jez.
 • Lebedziew
 • Ribnyčios
 • Vilkuša
 • Dziatłava
 • Lebeniškiai
 • Ričia
 • Vilkvedis, -džio
 • Dziedzina, Jez.
 • Lebiedziewo, Jez.
 • Ričys
 • Vilkyčiai
 • Dziembrow
 • Lebioda
 • Riebeni
 • Vilkyškiai
 • Dzierkowszczyzna
 • Lebiodka
 • Riečiai
 • Vilkytis
 • Dzierwienisko
 • Lėcius
 • Riešė
 • Villa
 • Dzietomlanka
 • Leckava
 • Riešės
 • Vilnia
 • Dziewałtow
 • Łęg
 • Rieškutėnai
 • Vilnia, Naujoji
 • Dziewieniszki
 • Legetys
 • Rietavas
 • Vilnius
 • Dzisna
 • Legitten
 • Rigalaukiai
 • Vilūnai
 • Dzitwa
 • Leilupis
 • Rimdžiūnai
 • Vinčai
 • Džiugas
 • Lėipalingis
 • Rimietis
 • Vindava
 • Džvinsk
 • Leitė
 • Rimkai
 • Vingrelis
 • Džwieja
 • Leitiža
 • Rimšė
 • Vingrupis
 • Džwina
 • Lejłubka
 • Ringalė
 • Vinkšnupiai
 • Džwina
 • Lejpuny
 • Ringė
 • Vipe
 • Ebenfelde
 • Łek
 • Ringė
 • Vira
 • Ebenrode
 • Lekėčiai
 • Ringel-B.
 • Virangė
 • Eglaine
 • Leliūnai
 • Ringen
 • Virbalis
 • Eglesys
 • Lemėstas
 • Ringuva
 • Vircava
 • Eglinis
 • Lėnas
 • Ringys
 • Virčiuvis, -io
 • Eglūna
 • Lengwethen
 • Rinkava
 • Virga
 • Egluona
 • Lenkija
 • Rinkūnai
 • Virinta
 • Eglupys
 • Lenkimai
 • Ritinė
 • Virintai
 • Eglynupis
 • Lenkininkai
 • Robkojen
 • Virtiliškės
 • Eibenburg
 • Lenkviečiai
 • Rodebach
 • Virvyčia
 • Eiehholz
 • Lentupis
 • Rodūnia
 • Viržė
 • Eiehmedien
 • Lentvaris
 • Rodziewicze
 • Viržuvėnai
 • Eigirdai
 • Lėnupis
 • Rogahlen
 • Visaginas
 • Eigirdžiai
 • Lenzen
 • Rogainiai
 • Višakio Rūda
 • Eikamedis
 • Leonpol
 • Rogaliai
 • Višakis
 • Eimenys
 • Lepone
 • Rogedėlai
 • Viščiova
 • Einautas
 • Leščiai
 • Rogehnen
 • Visinčia
 • Eisenberg
 • Lesniki
 • Roggenhausen
 • Viški
 • Eišiškės
 • Leszczanka
 • Rogowek
 • Visrotas
 • Eismantai
 • Letausas
 • Rogowo
 • Vištytis
 • Eitkunai
 • Letava
 • Rogożnica
 • Vitvite
 • Eitminiškės
 • Leunenburg
 • Rohotna
 • Vižainio
 • Ejgirdy
 • Lėvuo, -ens
 • Rokė
 • Vižainis
 • Ejragola
 • Liaudė
 • Rokingen
 • Vladimirov
 • Ekau
 • Liaušė
 • Rokiškis
 • Vokė
 • Ekengraf
 • Libau, Libava
 • Rokoniai
 • Vokė, Baltoji
 • Eketis
 • Libsztat
 • Romanovo
 • Vormedytė
 • Elbergas
 • Lichtenau
 • Rombinus-B.
 • Vorusnė
 • Elbingas
 • Lichtenhagen
 • Rominta
 • Vosyliškės
 • Ełcki Kan.
 • Lidowiany
 • Romuva
 • Vosyliškės, Senosios
 • Eleja
 • Lidzbark
 • Ropkojai
 • Vosyliškis
 • Eleonorvile
 • Lidzieja
 • Ros
 • Vovera
 • Ełk
 • Liebe
 • Rosengarten
 • Voverkis
 • Elksnė
 • Liebenfelde
 • Rosica
 • Voverys
 • Elksnėnai
 • Liebstadt
 • Rositten
 • Vusiai
 • Elkšni
 • Liedas
 • Rospuda
 • Vyčius
 • Elkuzeme
 • Lielauce
 • Rospudas
 • Vydeniai
 • Ellern
 • Lielauces
 • Rössel
 • Vygriai
 • Elmona
 • Lielukas
 • Rossienie
 • Vygrių
 • Elnė
 • Lielupe
 • Rotnica, Rotniczanka
 • Vyka
 • Emburga
 • Lielvircava
 • Rovėja
 • Vynia
 • Embūte
 • Liepaja
 • Rozalimas
 • Vyšniavas
 • Enciūnai
 • Liepalotėliai
 • Rozengard
 • Vyšniavo
 • Endriejavas
 • Lieplaukė
 • Rožėnka
 • Vysokoje
 • Endrioniškis
 • Liepoja
 • Rozentova
 • Vytauto
 • Endružiai
 • Liepojos
 • Rozważka
 • Vytėnai
 • Engelstein
 • Liepona
 • Ruba
 • Vyžiai
 • Enzuhnen
 • Liepora
 • Rubene
 • Vyžinta
 • Erberge
 • Lieporai
 • Rubeniški
 • Vyžuona
 • Eriškiai
 • Lieporas
 • Rubieżewicze
 • Vyžuonas
 • Erla
 • Liepupis
 • Rubikiai
 • Vyžuonos
 • Erzvėta
 • Liepynė
 • Rubikių
 • Vzmorje
 • Erzvėtas
 • Liesnyčia
 • Rubinai, Rubinen
 • Waka
 • Eržvilkas
 • Liewenhof
 • Rubno
 • Waka Biała
 • Ešerinis
 • Ligajas
 • Rucava
 • Waldwinkel
 • Eszerupp
 • Ligupe
 • Rucken
 • Wallenrode
 • Eversmuiža
 • Likėnai
 • Rūda, Naujoji
 • Wałowka
 • Eydtkau, Eydtkuhnen
 • Likiškiai
 • Rudamina
 • Walsch
 • Ežeraičiai
 • Likowka
 • Rūdava
 • Walterkehmen
 • Ezere
 • Liksna
 • Rudėnai
 • Wannagen
 • Ežerė
 • Likuva
 • Rūdiškės
 • Wargen
 • Ežerėlis
 • Liminas
 • Rudiškiai
 • Warkland
 • Ežeronys
 • Limišius
 • Rudnia
 • Warrus
 • Ežeruona
 • Lindenau
 • Rūdninkai
 • Wasiewicze
 • Ežerupė
 • Linkaičiai
 • Rudomin
 • Wasiliszki
 • Ežerupis
 • Linkmenys
 • Rudomino
 • Wasiliszki Stare
 • Ežytė
 • Linkuva
 • Rūdupė
 • Wasilkow
 • Ežytėlė
 • Linkuvė
 • Rūdupis
 • Wasiołki
 • Falkenau
 • Lioliai
 • Ruduški
 • Wasza, Jez.
 • Fasty
 • Liolinga
 • Rudzeti
 • Waszki
 • Feimane
 • Lipniški
 • Rudziszki
 • Wawerka
 • Feimani
 • Lipnjškės
 • Rudzki
 • Wawiorka
 • Feimanu
 • Lipskas
 • Ruhental
 • Weesen
 • Feldfliess
 • Liškiava
 • Rukai
 • Weeske
 • Filipow
 • Liškiavis
 • Rukainė
 • Węgielsztyn
 • Fischhausen
 • Lithuania Minor
 • Rukainiai
 • Węgobork
 • Försterei
 • Litviany
 • Rukiava
 • Węgorapa
 • Frankenau
 • Litwa
 • Rukojnie
 • Węgorzewo
 • Frauenburg
 • Liubavas
 • Rumbonys
 • Wehlau
 • Frauendorf
 • Liucyn
 • Rumšiškės
 • Weidenau
 • Friedenberg
 • Liudavėnai
 • Runa
 • Wenden
 • Friedland
 • Liudvinavas
 • Rūnava
 • Wendziagoła
 • Friedrichsrode
 • Liutavariškės
 • Rundale
 • Werden
 • Friedriehsgraben
 • Liutika
 • Rundeni
 • Werecja
 • Friedriehstadt
 • Liva
 • Runkiai
 • Werejki
 • Frisches Haff
 • Livani
 • Rušani
 • Werenow
 • Frisching
 • Livintai
 • Rušans
 • Wereskow
 • Frydląd
 • Lizdų
 • Rūsiai
 • Werki
 • Gabliek-S.
 • Ližė
 • Rusija
 • Wernegitten
 • Gadūnavas
 • Löbardten
 • Rusnė
 • Werowskie, Jez.
 • Gahlen
 • Lochstädt
 • Russkoje
 • Wersoka
 • Gaidė
 • Łodos, Jez.
 • Ruta
 • Wersze
 • Gailiekas
 • Logvino
 • Rutzau
 • Węsławięta
 • Gailintas
 • Lokauša
 • Ruvelia
 • Wewirzany
 • Gailintėlis
 • Łokna, Jez.
 • Rūžas
 • White Russia
 • Gailioniai
 • Lokneja
 • Ružina
 • Wiata
 • Gaina, Staraja
 • Łoknia
 • Rybačij
 • Wiatrołuża
 • Gaižūlnai
 • Lokys
 • Rybaki
 • Wiązowiec
 • Gajany
 • Lokysta
 • Rydzewo
 • Wiazowka
 • Gajdy
 • Lomena
 • Rygiškiai
 • Wiazyn
 • Galadusis
 • Lone
 • Rykantai
 • Wiażynka
 • Galavačiai
 • Lonva
 • Ryliškiai
 • Wickerau
 • Galdapė
 • Lopaičių
 • Ryndziuny
 • Wideniance
 • Galdapės
 • Łopie
 • Rzeczki
 • Widitte
 • Galdapgaras
 • Loša
 • Rzeczyca
 • Widze
 • Galeni
 • Losi
 • Rzesza
 • Wiedzma
 • Galindžiai
 • Lošica
 • Rzevka
 • Wiek
 • Galvė
 • Łosk
 • Rzeżyca
 • Wielitzken
 • Galvinis
 • Łososna
 • Saalau
 • Wielona
 • Gamanta
 • Łosza
 • Sabackinė
 • Wieluciany
 • Gančarai
 • Łot, Jez.
 • Šack
 • Wiepe
 • Gančas
 • Łotewka
 • Sadovoje
 • Wieprze
 • Gandingos
 • Lötzen
 • Sagavas
 • Wiercieliszki
 • Garbasas
 • Lovoriškės
 • Saina
 • Wierża
 • Garbsėdžiai
 • Löwenhagen
 • Sainas
 • Wierzbołowo
 • Gardai
 • Löwenstein
 • Sainelis
 • Wierzchnia
 • Gardamas
 • Löwentien-S.
 • Sajno
 • WiesenfIiess
 • Gardinas
 • Loye
 • Šaka
 • Wieszen
 • Garduva
 • Loyer S.
 • Šakiai
 • Wiesznia. Jez.
 • Gargždai
 • Łozdzieje
 • Sakołka
 • Wietrzykowo
 • Garliava
 • Łozdzieje, Jez.
 • Sakstagals
 • Wigrv
 • Garsden
 • Lubcz
 • Šakūnai
 • Wilejka
 • Garsene
 • Łubianka
 • Šakyna
 • Wileny
 • Gasčiūnai
 • Lučioja
 • Salakas
 • Wilhelmsberg
 • Gasta
 • Lučiojus
 • Salamiestis
 • Wilia
 • Gastellovo
 • Łuczaj
 • Salantai
 • Wilki
 • Gastos
 • Łuczajka
 • Salantas
 • Wilkieten
 • Gaudava
 • Łuczany
 • Sałaty
 • Wiłkokuk
 • Gauja
 • Ludsen
 • Sałaty, Jez.
 • Wiłkomierz
 • Gaulikas
 • Ludwigswalde
 • Šalčia
 • Willuhnen
 • Gaurė
 • Ludza
 • Šalčininkai
 • Willuhner S.
 • Gausantė
 • Lugamėnai
 • Šalčininkėliai
 • Wilna, Wilno
 • Gaustas
 • Luisenberg
 • Šalčytė
 • Windau
 • Gauštvinis
 • Lūja
 • Saldutiškis
 • Windenburg
 • Gavaičiai
 • Lūjos
 • Salemos Būda
 • Windenburger Hacken
 • Gavieze
 • Lukas
 • Salgale
 • Wirballen
 • Gavrilovo
 • Lukna
 • Saliena
 • Wirenka
 • Gavys
 • Luknas
 • Sałki Wielkie
 • Wischniewen
 • Gawaiten
 • Luknė
 • Saločiai
 • Wischrodter Mühlenfliess
 • Gawia
 • Luknia
 • Salos
 • Wischwill
 • Gawlickie, Jez.
 • Łukniki
 • Salotas
 • Wisniewo
 • Gedanonių
 • Lukojus
 • Šalpė
 • Wiszniew
 • Gedžiūneliai
 • Lukšiai
 • Šalteikė
 • Wiszniewskie, Jez.
 • Gėgė
 • Luksnėnų
 • Šaltuona
 • Wisztyniec
 • Gegobrasta
 • Lukštai
 • Salų
 • Wiżajny
 • Gegrėnai
 • Lūkstas
 • Samavas
 • Wiżuny
 • Gegužinė
 • Lukštas
 • Samochvaloviči
 • Władysławow
 • Geibi
 • Lukštinis
 • Samojłowicze
 • Wobolniki
 • Geidani
 • Lunino
 • Sandfelde
 • Wodakle
 • Geidžiai
 • Łunna
 • Sandkirchen
 • Wojgiany
 • Geidžiūnai
 • Luoba
 • Sandkrug
 • Wojnuta
 • Geisiškės
 • Luodasas
 • Sandlauken
 • Wojstom
 • Geistarai
 • Luodis
 • Sandrava
 • Woldziki
 • Geležiai
 • Luokė
 • Sangrūda
 • Wolfsgrund
 • Gelgaudiškis
 • Lūšė
 • Sankt Lorenz
 • Wołk
 • Gelovinė
 • Lūšis, -ies
 • Sanowo
 • Wolka
 • Geluonai
 • Lūšys
 • Santaika
 • Wołki
 • Gelužė
 • Luszniewo
 • Sanžylos
 • Wołkołata
 • Gelvė
 • Lutry
 • Sapackinė
 • Wołkowysk
 • Gelvonai
 • Lūžėnai
 • Sapieżyszki
 • Wołma
 • Gelžė
 • Lvduvėnai
 • Sarančionių
 • Wolna
 • Gelžupis
 • Lybiškiai
 • Saranka
 • Wołokumpie
 • Geniai
 • Lyck
 • Saranskoje
 • Wołożyn
 • Georgenau
 • Lyda
 • Saratovskoje
 • Wołożynka
 • Georgenburg
 • Lydaja
 • Šareikiai
 • Wołpa
 • Georgendorf
 • Lyduokiai
 • Sarkau
 • Wołpianka
 • Geranainys
 • Lygumai
 • Šarkauščina
 • Wołta
 • Gerdašiai
 • Lykšelis
 • Šarkis
 • Wormditt
 • Gerdauen
 • Lyksnis
 • Šarkuva
 • Worniany
 • Gerdauja
 • Lylava
 • Saročia
 • Wornie
 • Gėritai
 • Łyna
 • Sartai
 • Woropajewo
 • Germanavičiai
 • Łyngmiany
 • Sartininkai
 • Wsielub
 • Germantas
 • Łyntupka
 • Sartis
 • Wusen
 • Germau
 • Łyntupy
 • Sasna
 • Wyłkowyszki
 • Gervainys
 • Lynupis
 • Sasnava
 • Wysock
 • Gervė, Aukštoji
 • Lytežeris
 • Šašuola
 • Wysoka Ruda
 • Gervė, Žemoji
 • Mädewald
 • Šašuolėliai
 • Wysoki Dwor
 • Gervėčiai
 • Mahnsfeld
 • Šašuoliai
 • Wystruc
 • Gerveta
 • Maineivos
 • Šašuolių
 • Yglis
 • Gervetos
 • Maišiagala
 • Šat
 • Ylakiai
 • Gerviečiai
 • Maiskaja
 • Šatė
 • Ylava
 • Gerviškėnai
 • Maiskoje
 • Šateikiai
 • Yslykis
 • Gesava
 • Majakovskoje
 • Šatės
 • Yžnė
 • Gibai
 • Makarowce
 • Šatrija
 • Zaberezvna
 • Giedavardys
 • Makys
 • Saudininkai
 • Žabiszki
 • Giedraičiai
 • Maladečina
 • Saugos
 • Zabłoc
 • Giedziunele
 • Malatinėlė
 • Sauka
 • Zabolotje
 • Giejsiszki
 • Malaty
 • Šaukas
 • Zaborze
 • Giełgudyszki
 • Maleiša
 • Šaukėnai
 • Zabrzez
 • Giełwany
 • Maleišiai
 • Šaukotas
 • Zabrzezie
 • Gieranony
 • Malewo
 • Šaulys
 • Žabynai
 • Gierwiaty
 • Malka
 • Sausdravas
 • Zaczepicze
 • Gilija
 • Mallwischken
 • Sausinė
 • Zadievis, Zadziewie
 • Gilis
 • Malomožaiskoje
 • Sausvingis
 • Žadikė
 • Gilius
 • Malšiakukis
 • Ščebra
 • Žadiškės
 • Giluitis
 • Malta
 • Ščencas
 • Zadzwieja
 • Gilvietinė Upyna
 • Maltainiai
 • Schaaken
 • Žagarė
 • Gimbogala
 • Malviškiai
 • Schakendorf, Schakuhnen
 • Žagariai
 • Gineikiai
 • Mamaj
 • Schalmey
 • Žagiena
 • Giniewicze
 • Mamonovo
 • Schalteik
 • Żagory
 • Gintališkė
 • Mamry Jez.
 • Schareiken, Schareyken
 • Žaiginys
 • Ginynai
 • Mankiškiai
 • Scharner S.
 • Žaisa
 • Giraitėliai
 • Mankonys
 • Schaulen
 • Zalenieki
 • Girażery, Jez.
 • Mara
 • Schellen
 • Žalesa
 • Girdava
 • Marcinkonys
 • Schiess
 • Zalesie
 • Girdiškė
 • Mardwa
 • Schillehnen
 • Zalesje
 • Girdžiai
 • Marės
 • Schillen
 • Zalew Kuronski
 • Girėnai
 • Marggrabowa
 • Schillfelde
 • Zalew Wislany
 • Girewicze
 • Margininkai
 • Schillgallen
 • Žalioji
 • Girežeris
 • Margis
 • Schillingfluss
 • Zalivnoie
 • Girgždutė
 • Mariampol, Mariampolė
 • Schippenbeil
 • Žalpė
 • Girija
 • Marienfelde
 • Schirgupönen
 • Žalpiaič
 • Girininkai
 • Marijampolė
 • Schirrau
 • Žaltytis
 • Girkalnis
 • Mariūgas
 • Schirwindt
 • Žaludka
 • Girmava
 • Mariūgė
 • Schittkehmen
 • Žaludkas
 • Girmuonis, -io
 • Marka
 • Schlobitten
 • Zalumi
 • Giršinai
 • Markava
 • Schlossbach
 • Zalva
 • Girtokoł
 • Markija
 • Schlossberg
 • Žalva
 • Giruliai
 • Markowo
 • Schlossfliess
 • Zalvite
 • Girupis
 • Markthausen
 • Schluchtbach
 • Zalvyčia
 • Gižai
 • Marnaka
 • Schmalleningken
 • Žambas
 • Giżycko
 • Marvelė
 • Schmalupp
 • Zana
 • Glębokie, Glybokaje
 • Marycha
 • Schmaueh
 • Zanarocze
 • Glėibas
 • Maselionys
 • Schmeltelle
 • Zanila
 • Glockstein
 • Masiady
 • Schmoditten
 • Zapadnaja Dvina
 • Glubokas
 • Mastai
 • Schoden
 • Zapovednoje
 • Gluchowe, Jez.
 • Mastis
 • Schönau
 • Zapsė
 • Glūda
 • Mastupis
 • Schönberg
 • Zapsys
 • Glūkas
 • Matrosovka
 • Schönbruch
 • Zapyškis
 • Gluodas
 • Matrosovo
 • Schönfliess
 • Zarasai
 • Glušincy
 • Matuizos
 • Schönwalde
 • Zarasas
 • Glynas
 • Mauras
 • Schulen
 • Žarė
 • Gnieda
 • Mauručiai
 • Schulzenhof
 • Žarėnai
 • Gniloje Boloto
 • Maza Suseja
 • Schustern
 • Žarnava
 • Godlewo
 • Mažasis Pirčiupis
 • Schwalbental
 • Žarstelė
 • Gojelis
 • Mažeikiai
 • Schwalg
 • Zarudawie
 • Gołbejca
 • Mažoji Lietuva
 • Schwalg-S.
 • Żary
 • Gołda
 • Mažučiai
 • Schwarze Fliess
 • Zasa
 • Goldap
 • Mažupė
 • Schwarze Fluss
 • Žąsa
 • Goldaper S.
 • Mazzalve
 • Schwarzort
 • Zasečiai
 • Goldapgar-S.
 • Medila
 • Schwarzstein
 • Žąselė
 • Golubaja
 • Medilas
 • Schwenzait-S.
 • Zaskonys
 • Gomerta
 • Medinava
 • Schwenzelner Moor
 • Žasla
 • Gonczary
 • Medingėnai
 • Scierwica
 • Zaslavl
 • Goniądz
 • Medininkai
 • Ščiutinas
 • Žasliai
 • Göritten
 • Medninkai
 • Sece
 • Žąsūgala
 • Gorki
 • Medviagalis
 • Seckenburg
 • Zasule
 • Gorne
 • Mehlauken
 • Seckenburger Kan.
 • Zaswirz
 • Gorniaty
 • Mehlawa
 • Seda
 • Zavety
 • Gornoje
 • Mehlkehmen
 • Šeduva
 • Zavišino
 • Gorodok
 • Mehlsack
 • See-Graben
 • Zavn
 • Gorovec
 • Meitene
 • Šeimatis
 • Zawady
 • Gorżdy
 • Mejszagoła
 • Šeimena
 • Zawiasv
 • Gožė
 • Mekiai
 • Seina
 • Zawrutki
 • Gr. Dirschkeim
 • Mėklal
 • Seinai
 • Zdlzięcioł, Zdzięciołka
 • Gr. Engelau
 • Mekšrupė
 • Šeiniūnai
 • Żegary
 • Gr. Friedriehsdorf
 • Melegiany, Melengiany
 • Seira
 • Žeimė
 • Gr. Heydekrug
 • Melnikov
 • Seirijai
 • Žeimelis
 • Gr. Karpowen
 • Melzak
 • Seirijis
 • Žeimena
 • Gr. Kuhren
 • Memel
 • Seivų
 • Žeimiai
 • Gr. Lenkeningken
 • Memele
 • Sejny
 • Žeimys
 • Gr. Ottenhagen
 • Menčiai
 • Sejwy, Jez.
 • Zekenburkis
 • Gr. Peisten
 • Mera
 • Sėklis
 • Želedis, -džio
 • Gr. Rominten
 • Mereč
 • Selburg
 • Zelenogradsk
 • Gr. Salwen
 • Merecz
 • Sėlė
 • Zelenopolje
 • Gr. Schabienen
 • Mereczanka
 • Seligenfeld
 • Železnodorožnyj
 • Gr. Schirrau
 • Merica
 • Selmenckie, Jez.
 • Žełosa
 • Gr. Schönau
 • Merkinė
 • Šelmenta
 • Zėlva
 • Gr. Schorellen
 • Merkys
 • Šelmentas
 • Želva
 • Gr. Schwansfeld
 • Mėrūniškiai
 • Selpils
 • Želvos –ų
 • Gr. Selment-S.
 • Mėrūniškių
 • Semegos
 • Žemaičių Kalvarija
 • Gr. Skaisgirren
 • Meškerdys
 • Semeliškės
 • Žemaičių Naumiestis
 • Gr. Stürlack
 • Meškuičiai
 • Sėmena
 • Žemaitkiemiai
 • Gr. Thierbaeh
 • Mesoten
 • Šėmetas
 • Žemaitkiemis
 • Gr. Warningken
 • Mėstras
 • Semionoviči
 • Žemalė
 • Gr. Wolfsdorf
 • Mėta
 • Senasis Daugėliškis
 • Žembrė
 • Grabasta
 • Meteliai
 • Senieji Trakai
 • Žemės Ūkio Akadėmija
 • Grabava
 • Metelys
 • Seniškis
 • Zemgale
 • Graižė
 • Metelytė
 • Senoji Rūda
 • Žemoji Gervė
 • Gramzdas
 • Mėtežerynai
 • Senoji Širvinta
 • Žemoji Panemunė
 • Grandys
 • Mežamuiža
 • Senosios Vosyliškės
 • Zgiera
 • Grasgirren
 • Mežare
 • Senovė
 • Zgorzelice
 • Graši
 • Meždurečje
 • Šepeta
 • Žiba
 • Graumena
 • Mežotne
 • Seredžius
 • Židikai
 • Graužė
 • Miadzieł, Miadzioł
 • Sereje
 • Zielonka
 • Graužis
 • Miadziołka
 • Serija
 • Zietela
 • Graužiškės
 • Miastra, Jez.
 • Šerkšnė
 • Žiežmara
 • Graužupė
 • Micaičiai
 • Šermutas
 • Žiežmariai
 • Graveri
 • Michaliszki
 • Serpils
 • Zilani
 • Gražgiriai
 • Michałowszczyzna
 • Serwecz
 • Žiliai
 • Gražiškiai
 • Michniewicze
 • Serwy, Jez.
 • Žilinai
 • Greituškė
 • Mickai
 • Sesava
 • Žilino
 • Gremiačje
 • Mickūnai
 • Šeševė
 • Zimmerbude
 • Gremzdy, Jez.
 • Miedniki
 • Sesna
 • Žintai
 • Grenzhof
 • Mielagėnai
 • Šeštokai
 • Zinten
 • Gresk
 • Mielava
 • Šešuolėliai
 • Žiobiškis
 • Griaūdė
 • Mielkiemis
 • Šešuoliai
 • Žiokai
 • Griežė
 • Miellaukiai
 • Šešuolių
 • Žirgupėnai
 • Grimzdas
 • Miensk
 • Šešupė
 • Žirmūna
 • Grinkiškis
 • Miera
 • Šešuva
 • Žirmūnai
 • Griškabūdis
 • Mieruniszki
 • Šešuvis
 • Žirnaja
 • Griūtūnai
 • Mieškai
 • Šėta
 • Žirnajų
 • Griva
 • Miežionys
 • Šetekšna
 • Žiubronių
 • Grivaiši
 • Miežiškiai
 • Siady
 • Žiupronys
 • Grobina
 • Migėnai
 • Šiaudinė
 • Žiuržmotis
 • Grodek
 • Mikalajavas
 • Šiaulėnai
 • Živinta
 • Grodek Ostrozycki
 • Mikalavas
 • Šiauliai
 • Žižma
 • Grodek Siemkowski
 • Mikališkės
 • Šiaušė
 • Žižmai
 • Grodno
 • Mikasa
 • Sidabra
 • Žižmojus
 • Grosse Selse
 • Mikašiava
 • Sidabravas
 • Żiźmory
 • Grossgarten-S.
 • Mikeliškės
 • Sideriai
 • Žlabyčiai
 • Grosslautersee
 • Mikołajewszczyzna
 • Šidlava, Šidlavas
 • Žlibinai
 • Grosslenkenau
 • Mikołajow
 • Sidra
 • Żlobity
 • Grosswaltersdorf
 • Mikoliškiai
 • Sidrabe
 • Żlubiny
 • Grozov
 • Mikyčiai
 • Siekle, Jez.
 • Żmujdki
 • Grud, Jez.
 • Miłakowo
 • Šiekštupis
 • Znamensk
 • Grūda
 • Milašaičiai
 • Siełowieze
 • Žobra
 • Grūdas
 • Milcza
 • Siemiagi
 • Żodziszki
 • Grunau
 • Miliūnai
 • Sienis
 • Żoginie
 • Grünhain
 • Milupė
 • Šienlaukis
 • Żołudek
 • Grünheide
 • Milžtė
 • Sieręczany, Jez.
 • Żołudzianka
 • Grünhof
 • Minauka
 • Siesartis, -čio
 • Zołwica
 • Gruobynas
 • Minčia
 • Siesartis, ies
 • Żorany
 • Grūšlaukis
 • Minija
 • Siesikai
 • Žubalaitis
 • Grūta
 • Minskas
 • Siesikas
 • Zubrowo, Jez.
 • Grūtas
 • Miory
 • Sietuva
 • Zuchowicze
 • Gruzdąvas
 • Mir
 • Sietuvos
 • Žukai
 • Gruzdžiai
 • Miranka
 • Sikele
 • Žukainys
 • Grūžiai
 • Miratycze
 • Šiladėlis
 • Żukowy
 • Grybas
 • Mirgluonas
 • Šiladis,-džio
 • Żuprany
 • Gryneidė
 • Miroslavas
 • Šilai
 • Žūsna
 • Gryneitė
 • Misa
 • Šilalė
 • Žuvintas
 • Gryžuva
 • Miškiniai
 • Šilavotas
 • Žuvinte
 • Guber
 • Mištūnai
 • Šilėnai
 • Žuvinto palios
 • Gubernija
 • Mišupė
 • Silene
 • Žvaranta
 • Gubrė
 • Mitkaičiai
 • Šilgaliai
 • Zvarde
 • Gudagojis
 • Mituva
 • Silini
 • Zvbalai
 • Gudai
 • Mituva
 • Šilininkai
 • Žvelesys
 • Gudeliai
 • Mitzken
 • Šilupė
 • Žvelsa
 • Gudelių
 • Młynary
 • Šilutė
 • Žvėrnas
 • Gudija
 • Mniuta
 • Šiluva
 • Žversa
 • Gudininkai
 • Moczyna
 • Silvanonys
 • Žvikė
 • Gudogaje
 • Mogilna
 • Šilvė
 • Žvingiai
 • Gudy
 • Molaina
 • Sima
 • Žvirgždaičiai
 • Gudžiūnai
 • Mołczadž
 • Šimkaičiai
 • Žvirgždė
 • Gulbija
 • Molėtai
 • Simnas
 • Zvirgzdene
 • Gulbinai
 • Mołodeczno
 • Simno
 • Žvyriai
 • Gulbinas
 • Mołotniewa, Jez.
 • Šimonys
 • Žydkiemis
 • Gumbinė
 • Molteinen, Molthainen
 • Šimša
 • Žygaičiai
 • Guntinas
 • Molupys
 • Simser
 • Žygimanto Augusto
 • Guopys
 • Monaitis
 • Sintautai
 • Zygmunt August. Jez.
 • Guoste
 • Monis
 • Sipa
 • Žyniai
 • Guostus
 • Morinė
 • Šipapilis
 • Zytela
 • Gurjevsk
 • Morkupis
 • Sirmėžė
 • Žyzdre
 • Gurniai
 • Moroč
 • Sirvas
 • Gurniotai
 • Morozowicze
 • Širvinta
 • Today is (server time)

  Top | Back to Database Main Page | Back to Gazetteer Introduction

  If you have a database or information that you would like to put into our database, that pertains to Lithuanian genealogy, please contact us at webmaster@lithuaniangenealogy.org