St. Casimir Church of Worcester, MA
1920 Membership List

Compiled by: The Late George Rodgers
Website/Database design by: Richard Gostautas

All databases are copyrighted © 1999-2017 by LGGS.
Commercial use or reproduction in any form is strictly prohibited.


The following record is a portion of the list of members of the St. Casimirs Lithuanian RC Church in
Worcester, MA. It was compiled from a commemorative booklet distributed by the church
and does not necessarily contain the names of every member of the church..

[The Lithuanian Global Genealogical Society is seeking addition data from Massachusetts.
If you have access to Lithuanian church records, cemetery records, or census files, please
contact us at webmaster@lithuaniangenealogy.org
]Connected successfully
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Refresh Database
(Total Number of Records in Database: 638)

 • Adomauskas, Adomas
 • Juregelionis, Andrius
 • Rainis, Motiejus
 • Adomaviciute, Ursule
 • Jurevicius, Juozas
 • Ramanauskas, Juozas
 • Adomukaitis, Juozas
 • Jurgelionis, Baltrus
 • Ramanauskas, Mikolas
 • Adukaitis, Antanas
 • Jurkevicius, Juozas
 • Rasimavicius, Pius
 • Adukaitis, Mikolas
 • Kabisaitis, Antanas
 • Raukatiene, Juze
 • Akstinas, Motiejus
 • Kacevicia, Bernardas
 • Rauktys, Domininkas
 • Aleksandravicia, Klemensas
 • Kairys, Juozas
 • Ribokas, Pranas
 • Aleksandravicia, Simonas
 • Kamandulis, Adomas
 • Ridikevicius, Jurgis
 • Aleksandravicia, Vincas
 • Kaminskas, Juozas
 • Rimsa, Vladas
 • Alinkas, Petras
 • Kaminskas, Jurgis
 • Rockiene, Izabele
 • Alisauskas, Juozas
 • Kandratavicius, Jonas
 • Rogliene, Agota
 • Alkeviciene, Maria
 • Kandrotavicia, Petras
 • Ropka, Vladas
 • Ambrozavicia, Andrius
 • Karalius, Antanas
 • Rozauskas, Andrius
 • Anamka, Stasys
 • Karaskaitis, Pranas
 • Rudis, Adomas
 • Andrijauskas, Jonas
 • Karlionis, Antanas
 • Rudis, Martinus
 • Andriulis, Pranas
 • Karlionis, Petras
 • Rudnickas, Jurgis
 • Aniolauskiute, Ona
 • Karpaviciai, Antanas Ir Ona
 • Rumdkiute, Mare
 • Anusauskas, Jonas
 • Karpavicius, Petras
 • Rumsaite, Ona
 • Aranskiute, Petronele
 • Kaseta, Adomas
 • Rumsiute, Ona
 • Arasimavicius, Stasys
 • Kaseta, Feliksas
 • Ruseckas, Antanas
 • Ardavicia, Aleksandras
 • Kasparas, Jonas
 • Sabliauskyte, Ona
 • Ardavicia, Matas
 • Kasparavicius, Juozas
 • Sablinskas, Pranas
 • Arlauskas, Antanas
 • Kasparaviciute, Maged
 • Sakalauskiute, Ona
 • Aronkiene, Agnieska
 • Kaulakis, Zigmas
 • Sakevicius, Jonas
 • Augstakainis, Kostantas
 • Kazlauskas, Juozas
 • Salasevicia, Mikolas
 • Augunas, Silvestra
 • Kazlauskas, Motiejus
 • Salcius, Antanas
 • Babeckas, Antanas
 • Kazlauskas, Vladas
 • Saldukas, Juozas
 • Babrauskas, Kazys
 • Kederys, Vincas
 • Saldukas, Vincas
 • Babravicius, Aleksandras
 • Kereisis, Vincas
 • Saliuta, Motiejus
 • Bacauskas, Jokubas
 • Kersulis, Bernardas
 • Samauskas, Juozas
 • Bacevcia, Juozas
 • Keruliute, Ona
 • Samuoliute, Mare
 • Bacvinka, Laurinas
 • Keruliute, Ursule
 • Sarkus, Martinas
 • Bagdonas, Pranas
 • Kibildis, Viktoras
 • Saulenai, Steponas
 • Bagdonavicia, Jonas
 • Kibirkstis, Kazimieras
 • Saulenai, Viktorija
 • Bagdoniene, Marijona
 • Kigas, Antanas
 • Sauliene, Juze
 • Bagdzius, Petras
 • Kilikauskiene, Petrone
 • Savickas, Aleksandras
 • Bagdziute, Adele
 • Kinkevicius, Felicijus
 • Savickas, Julius
 • Bagurskis, Juozas
 • Kirmilas, Juozas
 • Savickas, Viktoras
 • Bailtrusaitis, Jonas
 • Kleinavicius, Augustinas
 • Savitaite, Valerija
 • Baisevicia, Bernardas
 • Kleizuke, Magdelena
 • Schultz, Juozapas
 • Balciunas, Silvestras
 • Klenauskaite, Eugenija
 • Schultz, Ona
 • Balseris, Jonas
 • Klenkevicia, Kristopas
 • Sciukai, Motiejus
 • Balseris, Pranas
 • Klidrikaiciai, Juozas
 • Sciukai, Marijona
 • Balsis, Adomas
 • Klidrikaiciai, Magde
 • Seilius, Kristopas
 • Baltrusaitiene, Jieva
 • Klimas, Ignas
 • Seilius, Rapolas
 • Baltrusaitis, Vincas
 • Klunauskaite, Liudvika
 • Senkus, Kazimieras
 • Banevicius, Kazimieras
 • Kondratavicius, Petras
 • Sepavicia, Kazimieras
 • Banis, Antanas
 • Kopka, Nikodemas
 • Serafinaviciute, Viktorija
 • Barabykas, Andrius
 • Kotvainaite, Ona
 • Seskevicius, Petras
 • Barabykas, Juozas
 • Krakauskinte, Joana
 • Sestokas, Antanas
 • Barbarauskiute, Marijona
 • Kubertavicia, Vincas
 • Siauris, Jonas
 • Barisas, Vaclavas
 • Kubiliuviene, Paulina
 • Silale, Antanas
 • Barisiute, Monika
 • Kudarauskas, Adomas
 • Silale, Bernardas
 • Barkauskas, Adomas
 • Kudlinskaite, Magdelena
 • Silanskis, Petras
 • Barkauskas, Juozas
 • Kudliute, Magdelena
 • Silickis, Jokubus
 • Bartaska, Adomas
 • Kulis, Antanas
 • Silinskas, Jonas
 • Bartkevicius, Juozas
 • Kulis, Stasys
 • Simankauskas, Aleksandra
 • Bartkeviciute, Mikalina
 • Kulisauskai, Kazys
 • Simankauskas, Antanas
 • Bartkus, Adomas
 • Kulisauskai, M
 • Simankauskas, Ona
 • Bartkus, Kazimieras
 • Kulokas, Andrius
 • Simanskas, Juozas
 • Bartkus, Pranas
 • Kulokiute, Ona
 • Simanskiute, Magdelena
 • Barysas, Vincas
 • Kundrota, Adomas
 • Simkiene, Elzbieta
 • Barysas, Vladas
 • Kunigonis, Petras
 • Simkiute, Elzbieta
 • Barysiute, Monika
 • Kunsauskas, Kazimieras
 • Simkus, Jonas
 • Baskys, Antanas
 • Kupstas, Antanas
 • Simniskiene, Ona
 • Baublis, Martinas
 • Kupstas, Jokubas
 • Simonaite, Stase
 • Bautrenas, Jonas
 • Kupstas, Juozas V
 • Simonas, Ignas
 • Bendikaite, Marijona
 • Kupstas, Stasys
 • Simoniute, Konstancija
 • Bendoraitis, Juozas
 • Kuselevicia, Vincas
 • Sinkevicia, Silvestras
 • Bernatonis, Vincas
 • Kuzilevicius, Kazimieras
 • Sinkeviciene, Ona
 • Bernatoniute, Ona
 • Kuzmickas, Juozas
 • Sirvinskaite, Ona
 • Berzinskas, Juozas
 • Kvaraciejus, Ipolitas
 • Siska, Motiejus
 • Bieliauskas, Jurgis
 • Kvaraciejus, Tamas
 • Siutkevicia, Antanas
 • Biguzas, Petras
 • Lackauskas, Vaclavas
 • Skamarakas, Aleksandra
 • Blaveckas, Vincas
 • Landzius, Petras
 • Skerkevicia, Juozas
 • Blazys, Jonas
 • Landziute, Magdelena
 • Skerniskis, Vincentas
 • Blezgiute, Roze
 • Laskeviciute, Ursule
 • Skibauskas, Andrius
 • Bluzgys, Antanas
 • Laukaitis, Jurgis
 • Skliutas, Damazas
 • Bobinas, Adomas
 • Laukaitis, Vincas
 • Skrickis, Petras
 • Bobiniene, Aniele
 • Lazauckas, Aleksandras
 • Skrickis, Vincas
 • Bobiniene, Jieva
 • Lekeckas, Kazys
 • Slavickas, Juozas
 • Bockaite, Barbora
 • Lengvenis, Vincas
 • Sluckis, Jonas
 • Braukevicius, Juozas
 • Leonavicius, Vincas
 • Smalskiene, Petronele
 • Brazauskas, Juozas
 • Levanaviciute, Mare
 • Sneideraitis, Jonas
 • Brudzinskas, Jonas
 • Liberis, Karolis
 • Spurskaite, Emilija
 • Bruozis, Jonas
 • Licius, Motiejus
 • Spurskaite, Ursule
 • Bruoziute, Juze
 • Likevicius, Antanas
 • Srouga, Juozas
 • Bubilute, Ursule
 • Lingis, Edvardas
 • Staliulionis, Simas
 • Bucinskas, Rapolas
 • Lisauskas, Bronius
 • Stancelaite, Petrone
 • Bucvinka, Laurinas
 • Lisauskas, Justinas
 • Stanevica, Juozas
 • Budvitaite, Barbora
 • Lisauskas, Matas
 • Staniukynas, Antanas
 • Bulvicius, Jonas
 • Litvaiciute, Magdelena
 • Stankus, Dominikas
 • Bundza, Simonas
 • Liubauskas, Feliksas
 • Stapcinskas, Pranas
 • Bunevicia, Juozas
 • Liuterskiute, Ona
 • Stasaitis, Jonas
 • Bunevicius, Mateusas
 • Liutkevicius, Antanas
 • Stasevicia, Adomas
 • Burba, Adomas
 • Lodai, Vincas
 • Steponkaite, Juze
 • Burba, Jonas
 • Lodai, Ona
 • Stirbis, Pranas
 • Burinskas, Juozas
 • Lofkis, Jonas
 • Stoskiute, Marcele
 • Butkevicius, Juozas
 • Lozoraitis, Petras
 • Stoskus, Adomas
 • Bynickis, Juozas
 • Lucinskaite, Mare
 • Stoskus, Juozas J
 • Casnulevicius, Julius
 • Lukosevicia, Juozas
 • Stoskus, Vaclavas
 • Celesius, Kazimieras
 • Lukosevicia, Martinas
 • Strazdas, Vincas
 • Cepkauskai, Juozas ir Teo
 • Lukosevicia, Mateusas
 • Stulgaitis, Pranas
 • Cepuliene, Agnieska
 • Lukosiene, Stase
 • Sukevicius, Jonas
 • Cepulionis, Juozas
 • Maciene, Ona
 • Sutkai, Juozas Ir Marijona
 • Cerniai, Jonas
 • Maciukonis, Motiejus
 • Sutkus, Alfonsas
 • Cerniai, Matilda
 • Maciulaiciuke, Petrone
 • Sutkus, Kasys
 • Cerniauskas, Adomas
 • Maciuliute, Aniele
 • Sutkus, Vaclovas
 • Cernius, Jonas
 • Maciulyte, A
 • Svarciene, Marijona
 • Cesna, Adomas
 • Malakiute, Ona
 • Svarciute, Viktorija
 • Cesnaite, Barbora
 • Maleckiene, Anastazija
 • Svarcukas, Juozas
 • Cesnulevicius, Antanas
 • Mancevicius, Stasys
 • Sveiciuniute, Agota
 • Cesnulevicius, Jurgis
 • Mankauskas, Vincas
 • Svikliute, Mare
 • Ciginskas, Juozas
 • Mankus, Pranas
 • Svirskas, Juozas
 • Cikonkiene, Agnieska
 • Marcinkaite, Barbora
 • Tamkeviciene, Ona
 • Ciras, Klimas
 • Marcinkiute, Bronislava
 • Tamkevicius, Jonas
 • Ciunys, Jonas
 • Marcinkus, Petras
 • Tamkevicius, Vincas
 • Civinskas, Petras
 • Marcinkus, Pranas
 • Tamkus, Kazys
 • Civinskas, Vincas
 • Marciulionis, Petras
 • Tamkus, Vincas
 • Cizauskas, Juozas
 • Martinaitis, Julius
 • Tamkuviene, Ona
 • Cizauskiene, Marijona
 • Masilioniute, Antanina
 • Tamosiunas, Barnardas
 • Clauskaite, Marcele
 • Matlauskai, Andrius/Ursule
 • Tamulevicius, Vincas
 • Cuplis, Juozas
 • Matuleviciene, Rozalija
 • Tatulis, Povilas
 • Dabravalskiute, Mareijona
 • Mazeika, Karolius
 • Tautkevicia, Juozas
 • Dagilis, Mikolas
 • Mazeika, Kasparas
 • Tautkevicia, Povilas
 • Daltuva, Kazimieras
 • Mazeika, Rapolas
 • Totulis, Jonas
 • Damijonaiciute, Jieva
 • Maziukna, Antanas
 • Totyle, Jurgis
 • Dauciunas, Jonas
 • Maziukna, Vincentas
 • Trampys, Jonas
 • Dauginikas, Ignas
 • Melkunas, Stasys
 • Traupiene, Petrone
 • Dauginskas, Morkus
 • Mesciunas, Jonas
 • Traupis, Jonas
 • Degesis, Gabrielius
 • Meskauskiute, Ona
 • Trunce, Ciprijonas
 • Degutis, Adomas
 • Meskinis, Feliksas
 • Trunce, Feliksas
 • Demse, Juozas
 • Meskinis, Juozas
 • Tukaite, Elzbieta
 • Dirsa, Gabriellus
 • Meskiniute, Leona
 • Tuleikiute, Petronele
 • Dirse, Jonas
 • Mickevicius, Kazimieras
 • Ulevicia, Juozas
 • Draugelis, Pranas
 • Migauskai, Tamas
 • Urbis, Stan
 • Dubinskas, Jonas
 • Migauskai, Roze
 • Urbonavicia, Jonas
 • Dulskis, Jonas
 • Miklusis, Klemensas
 • Urbonaviciene, Ursule
 • Dvaraciejus, Pranas
 • Miliauskas, Petras
 • Urbonaviciene, Viktorija
 • Dvareckas, Juozas
 • Milius, Domininkas
 • Urbonavicius, Jonas
 • Dvareckas, Zigmas
 • Milius, Feliksas
 • Urbonavicius, Viktoras
 • Emkuviene, Ona
 • Milius, Julius
 • Urboniute, Mare
 • Filiponiute, Anastazija
 • Milius, Pius
 • Urgaite, Domicele
 • Frankiute, Jieva
 • Minciute, Salomeja
 • Vaiciulis, Antanas
 • Gabulevicia, Kazys
 • Mitrikevicius, Jonas
 • Vainis, Juozas
 • Galeckiute, Barbora
 • Mocevicia, Adomas
 • Vaitiekaitis, Baltrus
 • Galevicius, Juozas
 • Monkevicius, Jonas
 • Vaitiekaitis, Jonas
 • Galevicius, Vincentas
 • Monkevicius, Pranas
 • Vaitiekunas, Jurgis
 • Galiauckas, Juozas
 • Montvila, Vincentas
 • Vaitkevicius, Jurgis
 • Galinis, Vincas
 • Morkunas, Pranas
 • Vaitkeviciute, Ona
 • Garmuke, Ona
 • Morozas, Petras
 • Vaitkus, Jonas
 • Gazuliai, Juozas Ir Magde
 • Naruseviciene, Ona
 • Vaitkus, Mikolas
 • Gelucevicius, Bronislavas
 • Narusevicius, Jonas
 • Vaitulevicia, Jokubas
 • Gerulis, Antanas
 • Nastaravicius, Juozas
 • Vaituleviciene, Mare
 • Giedraitis, Antanas
 • Navalskis, Domininkas
 • Vaitulevicius, Jokubas
 • Giedraitis, Kazimieras
 • Navardauskiene, Laraline
 • Valatkevicius, Antanas
 • Gineikis, Juozas
 • Navickas, Pranas
 • Valatkevicius, Kazimieras
 • Ginkas, Vincas
 • Navikas, Motiejus
 • Valaviciene, Petrone
 • Ginkubiene, Jieva
 • Nevuliene, Elena
 • Valincius, Juozas
 • Gintautas, Leonas
 • Nevulis, Antanas
 • Valinskas, Aleksandras
 • Glaveckas, Motiejus
 • Nevulis, Pranas
 • Valinskas, Antanas
 • Glaveckas, Vincas
 • Norbutiene, Petrone
 • Valtulevicius, Jokubas
 • Grabaliauskiute, Aleksandra
 • Noreika, Jonas
 • Valungevicius, Danielius
 • Grabauskas, Antanas
 • Norkeviciute, Magdelena
 • Vasciliene, Katre
 • Grazulis, Antanas
 • Novogorskoute, Paulina
 • Vaskelevicius, Cezaras
 • Grazulis, Viktoras
 • Onusaitis, Juozas
 • Veiveriute, Ona
 • Greicaitis, Antanas
 • Onusauskas, Petras
 • Venis, Pranas
 • Grigaiciai, Kazimieras
 • Overka, Juozas
 • Veniuke, Marcele
 • Grigaiciai, Magde
 • Pakruopis, Vincas
 • Vilciuskas, Stasys
 • Grigaitis, Kazys
 • Palavicius, Ignas
 • Vilkas, Andrius
 • Grigaliunas, Antanas
 • Palevicius, Petras
 • Vilkauskas, Vincas
 • Grigaliunas, Motiejus
 • Palevicius, Vaclovas
 • Vilkelis, Vladas
 • Grigarauskas, Vladas
 • Palubeckas, Antanas
 • Visniauskas, Bernardas
 • Grigas, Jonas
 • Parajeckas, Viktoras
 • Vitkaite, Ursule
 • Grigas, Motiejus
 • Parulis, Povilas
 • Vitkevicius, Julius
 • Grigas, Petras
 • Parulis, Vincas
 • Vizbara, Antanas
 • Grigiene, Marijona
 • Pasukinis, Jonas
 • Vosilaite, Ursule
 • Grigonis, Antanas
 • Paulaviciute, Agota
 • Zakaras, Adomas
 • Grigonis, Juozas
 • Pauliukonis, Antanas
 • Zalanskas, Jonas
 • Grineviciene, Agota
 • Pigagiute, Jieva
 • Zaliauckas, Antanas
 • Grinevicius, Martinas
 • Pigagiute, Kristina
 • Zalnieraitis, Vincas
 • Grinevicius, Mikolas
 • Piliciauskas, Vincas
 • Zataveckas, Pranas
 • Griskiute, Jieva
 • Piliponis, Vincas
 • Zaveckiene, Ona
 • Gruplaitis, Juozas
 • Platukis, Baltramiejus
 • Zaveckiute, Magdelena
 • Gudukas, Andrius
 • Pockeviciute, Magdelena
 • Zeimis, Motiejus
 • Gudukas, Juozas
 • Pokenas, Petras
 • Zemaitaitiene, Mare
 • Gudukas, Vincas
 • Poplys, Juozas
 • Zemaitaitiene, Ona
 • Gulbickas, Vincas
 • Poskevicius, Jonas
 • Zemaitaitis, Antanas
 • Gurevicius, Kazimieras
 • Povilaiciuke, Ona
 • Zemaitaitis, Kazys
 • Gureviciute, Agota
 • Povilaitis, Jonas
 • Zemaitis, Juozas
 • Irliekis, Jonas
 • Poviliaciuke, Elzbieta
 • Zencaite, Petronele
 • Ivanauskas, Kazimieras
 • Prakapiute, Elzbieta
 • Zidanavicius, Ignas
 • Jakaitis, Antanas
 • Pranaitis, Juozas
 • Zidanavicius, Martinas
 • Jakaitis, Kun J J
 • Pranciskus, Magdalena
 • Zilevicia, Silvestras
 • Jakucionis, Antanas
 • Pranciskus, Aniele
 • Zilinskas, Aleksandras
 • Jalinskas, Aleksandras
 • Pranciskus, Juozapas
 • Zilinskas, Antanas
 • Janauskaite, Filomena
 • Pranciskus, Petras
 • Zimantauskiute, Petrone
 • Jancauskas, Jonas
 • Pranckevicius, Pranas
 • Zinkas, Karolius
 • Jankauskas, Motiejus
 • Priuke, Prane
 • Zinkevicia, Ciprijonas
 • Jankauskas, Pranas
 • Prudziunas, Lucijus
 • Zinkus, Ignotas
 • Jankauskas, Stasys
 • Purvinskitne, Viktorija
 • Zinkus, Pranas
 • Jarijona, Marijona
 • Puskingigiute, Mare
 • Ziogaite, Ursule
 • Jasaitis, Jonas
 • Putis, Vaclavas
 • Ziogiene, Emilija
 • Jokubauskas, Juozas
 • Puzara, Vincas
 • Zioguke, Ursule
 • Jokubauskas, Mikolas
 • Puzariene, Michalina
 • Zitkevicius, Povilas
 • Jokubauskas, Vincas
 • Rabacauskas, Kazimieras
 • Ziubriniene, Monika
 • Jokubauskiute, Juze
 • Rabicauskiute, Veronika
 • Ziurinskas, Mikolas
 • Jokubauskiute, Ona
 • Racius, Juozas
 • Zubas, Petras
 • Jonaitiene, Ona
 • Rackauskas, Antanas
 • Zubriute, Jieva
 • Josiute, Mare
 • Rackauskiute, Jieve
 • Zuriute, Stepone
 • Jovaisis, Andrius
 • Rackauskiute, Ursule
 • Zuromskis, Juozas
 • Jukuauskas, Martinas
 • Rainikevicius, Jonas
 • Zvariauskas, Aleksandras
 • Juraiciute, Elena
 • Rainis, Kondrotas
 • ,
 • Today is Sunday 17th of December 2017 04:00:49 am (server time)

  Top | Back to Database Main Page

  If you have a database or information that you would like to put into our database, that pertains to Lithuanian genealogy, please contact us at webmaster@lithuaniangenealogy.org