St. George Church of Saginaw, MI
Membership List - 1918 to 1931

Compiled by: The Late George Rodgers
Website/Database design by: Richard Gostautas

All databases are copyrighted © 1999-2017 by LGGS.
Commercial use or reproduction in any form is strictly prohibited.

This database was compiled by the late George Rodgers from a commemorative booklet listing members of St. George's Church, circa 1918 to 1931. It does not necessarily show everyone who was a member during those years.Connected successfully
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Refresh Database
(Total Number of Records in Database: 186)

 • Abraiatis, Juozas
 • Jokubciunas, Stasys
 • Renis, Jieva
 • Abromaitis, Jonas
 • Jukebciunas, Simas
 • Renis, Juozapas
 • Aleksa, Dominikas
 • Juodsnukiene, Elzbieta
 • Renis, Mikolas
 • Amrazas, Adomas
 • Juodsnukiene, Marijona
 • Rimkus, Juozapas S.
 • Amromavicius, Jonas
 • Juodsnukis, Aleksandra
 • Rimkus, Kazimieras
 • Andruskeviciene, Liudvika
 • Juodsnukis, Anatas
 • Rimkus, Marijona
 • Andruskevicius, Pranas
 • Jurkas, Jonas
 • Rutkauskas, Charles
 • Arlauskas, Juozas
 • Jurkas, Vincas
 • Rutkauskas, Leonardas
 • Bagierski, Joseph
 • Jurksaitis, Stasys
 • Rutkauskas, Vincas
 • Bajarcius, Jonas
 • Juskelis, Jonas
 • Sadauskas, Jonas
 • Bancevicius, Kazimieras
 • Juskevicius, Simas
 • Sadauskiene, Ona
 • Barkauskas, Pranciskus
 • Jvanauskas, Adomas
 • Saugynas, Antanas
 • Bartkeviciene, Onna
 • Kackauskas, Zigman
 • Seida, Albertas
 • Bartkevicius, Pranas
 • Kairaitis, Stasys
 • Seida, Alfonsas
 • Baukas, Pranas
 • Kaleda, Kazimieras
 • Sidaras, Jurgis
 • Baukuviene, Ona
 • Kasparavicius, Justinas
 • Sidaras, Kazimieras
 • Bejbokas, Petras
 • Krikietaite, Agota
 • Simanavicius, Juozas
 • Bejbokiute, Elena
 • Kruopis, Juozas
 • Simonavicius, Jonas
 • Birbilas, Dominikas
 • Kudirka, Anatanas
 • Sinkeviciene, Antonina
 • Boprtkevicius, Pranas
 • Kukeivicius, Jonas
 • Sinkewiciene, Helen
 • Buchowiecki, George
 • Kvedaraviciene, Alena
 • Sinkewicz, Joseph
 • Bujaukas, Pius
 • Lankeviciene, Jonas
 • Skeltiene, Marcele
 • Bukaveckas, Juozas
 • Latisauskas, Juozas
 • Skimbarauskas, Antanas
 • Bukaveckas, Jurgis
 • Latisauskiene, Ona
 • Skimberauskas, Juozas
 • Bukys, Augustas
 • Latisauskiute, Anele
 • Snarski, Peter
 • Butanavicius, Antanas
 • Laurinaitis, Juozas
 • Sobolewski, Peter
 • Butkus, Motejus
 • Leikikis, Edvardas
 • Sosnauskas, Vincas
 • Butkus, Mikolas
 • Leikiute, Adele
 • Sowulewski, Stanley
 • Cesna, Silvestras
 • Leikus, Juozas
 • Standalnikas, Jonas
 • Cyborowski, Walter
 • Leikus, Konstantas
 • Staniuliene, Teresa
 • Czerniewski, John
 • Lickus, Kazys
 • Staniulis, Kazimieras
 • Czichowski, Boleslaw
 • Liutkevicius, Aleksandra
 • Stankus, Antanas
 • Dambliauskas, Vincas
 • Maksimowicius, Stasys
 • Starpistiene, Barbora
 • Daunaravicius, Ignas
 • Manelis, Juozas
 • Starpistis, Motejus
 • Deltuva, Antanas
 • Marcinkiewicz, Andrzej
 • Stoklosa, John
 • Demidziunas, Cezaras
 • Matikeviciene, Prane
 • Striganavicius, Pranas
 • Denisewicz, Wincenty
 • Mockus, Antanas
 • Taraskevicius, Antanas
 • Dudevicius, John
 • Mozurevicius, Pranas
 • Urbaitiene, Magdalena
 • Dudevicius, Jurgis
 • Muraska, Kazimieras
 • Urbaitis, Antanas
 • Dudevicius, Jurgis II
 • Naujaviciene, Marijona
 • Vaiciukaitis, Kazys
 • Dudeviciute, Alena
 • Naujavicius, Antanas
 • Vaiciukynas, Juozas
 • Dzielak, Malgorzata
 • Naujokas, Jonas
 • Vaiciukynas, Simas
 • Ejdukevicius, Jonas
 • Obuchowski, Joseph
 • Valentas, Juozas
 • Faltyn, Ignace
 • Ozuraitis, John
 • Valentas, Stasys
 • Federavicius, Jonas
 • Ozuraitis, Benediktas
 • Vasiliauskas, Andrius
 • Federaviciute, Jozefa
 • Ozuraitis, Juozas
 • Vasiliauskas, Stasys
 • Fedorowicz, J
 • Ozuraitis, Pranas I
 • Verbickas, Motejus
 • Gardyszewski, Wladyslaw
 • Ozuraitis, Pranas II
 • Viltrakis, Matausas
 • Geniotis, Adomas
 • Pabalis, Kazys
 • Waszkiewicz, Stanley
 • Gribauskas, Juozas
 • Pleskevicius, Kazimieras
 • Wisniewski, Wlad
 • Gribauskiute, Izabele
 • Poderis, Antanas
 • Witkowski, John
 • Gricko, John
 • Potopavicius, Aleksandra
 • Witkowski, Stanley
 • Grigaliunas, Stasys
 • Pranckunas, Mikolas
 • Zalba, Petras
 • Grigas, Juozas
 • Pulaski, Joseph
 • Zaveckas, Jonas
 • Grigonis, Jurgis
 • Pulaski, Peter
 • Zavedauskiute, Alena
 • Grikietaite, Agota
 • Raudzius, Petras
 • Zdancievicz, Vincent
 • Grikietis, Jonas
 • Raulinaitis, Pijusas
 • Zemaitiene, Arnota
 • Grondzik, Frank
 • Reklaitis, Charles
 • Zemaitis, Baltramejus
 • Guszawa, John
 • Reklaitis, Leo
 • Zibas, Antanas
 • Jackonis, Pranas
 • Renis, Alfred
 • Zubrickas, Jonas
 • Jakstys, Jonas
 • Renis, Antanas
 • Zumaras, Kazys
 • Jentos, Mary
 • Renis, Antanina
 • Zumariene, Johanna
 • Today is Sunday 17th of December 2017 04:01:02 am (server time)

  Top | Back to Database Main Page

  If you have a database or information that you would like to put into our database, that pertains to Lithuanian genealogy, please contact us at webmaster@lithuaniangenealogy.org